Gəlin, Rəbb İsa

449 gəl, Rəbb İsaDas Leben in dieser Welt erfüllt uns mit grosser Sorge. Überall gibt es Probleme, sei es mit Drogen, durch Einwanderung fremdartiger Menschen oder aufgrund politischer Auseinandersetzungen. Dazu kommen Armut, unheilbare Krankheiten und die globale Klimaerwärmung. Es gibt Kinderpornographie, Menschenhandel und willkürliche Gewalt. Sorgen bereiten die Verbreitung von Nuklearwaffen, Kriege und terroristische Anschläge. Es scheint keine Lösung hierfür zu geben, es sei denn, Jesus käme wieder und das sehr bald. Kein Wunder also, dass Christen sich nach Jesu zweitem Kommen sehnen und beten: „Komm, Jesus, komm!“

Xristianlar İsanın vəd etdiyi qayıdışına güvənir və bu peyğəmbərliyin yerinə yetəcəyini gözləyirlər. Müqəddəs Kitab peyğəmbərliklərinin təfsiri olduqca mürəkkəb məsələdir, çünki onlar gözlənilməyən şəkildə yerinə yetirilmişdir. Hətta peyğəmbərlər də surəti necə formalaşdıracağını bilmirdilər. Məsələn, onlar Məsihin dünyaya körpə ikən necə gələcəyini və həm insan, həm də Allah olacağını bilmirdilər (1. Peter 1,10-12). İsa bizim Rəbbimiz və Xilaskarımız olaraq necə əzab çəkib günahlarımıza görə ölsə də, yenə də Allah ola bilərdi? Yalnız həqiqətən baş verəndə bunu başa düşmək olardı. O zaman da alim kahinlər, ilahiyyatçılar və fariseylər başa düşmədilər. İsanı qucaq açıb qəbul etmək əvəzinə, onu öldürməyə çalışırlar.

Gələcəkdə peyğəmbərliklərin necə yerinə yetəcəyi barədə fikir söyləmək maraqlı ola bilər. Lakin xilasımızı bu təfsirlərə əsaslandırmaq, xüsusən də axır zamana münasibətdə nə ağıllı, nə də hikmətlidir. İlbəil özlərini peyğəmbər elan edənlər Məsihin qayıdışı üçün konkret bir tarix proqnozlaşdırırlar, lakin indiyə qədər hamısı yanılırlar. Niyə belədir? Çünki Müqəddəs Kitab bizə həmişə deyirdi ki, biz bunların nə vaxtını, nə saatını, nə də gününü bilə bilmərik (Həvarilərin işləri 1,7; Matta 24,36; Mark 13,32). Unter Christen hört man: „Die Situation in der Welt wird immer schlimmer! Sicherlich leben wir jetzt in den letzten Tagen“. Diese Gedanken begleiten die Christen schon alle Jahrhunderte hindurch. Sie alle hatten das Gefühl, in den letzten Tagen zu leben – und seltsamerweise hatten sie Recht. „Die letzten Tage“ begannen mit der Geburt Jesu. Deshalb leben die Christen seit Jesu erstem Kommen in der Endzeit. Als Paulus zu Timotheus sagte, dass „in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden“ (2. Timotey 3,1), sprach er nicht von einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten Tag in der Zukunft. Paulus fügte hinzu, dass die Menschen in den letzten Tagen viel von sich halten würden und geldgierig, brutal, Lästerer, undankbar, unversöhnlich und so weiter sein würden. Dann mahnte er: „Solche Menschen meide“ (2. Timotey 3,2-5). Görünür, o vaxtlar belə insanlar var idi. Pavel başqa nə üçün kilsəyə onlardan uzaq durmağı tapşırırdı? Matta 2-də4,6-7 Bizə deyirlər ki, xalqlar bir-birinə qarşı qiyam edəcək, çoxlu müharibələr olacaq. Bu yeni bir şey deyil. Dünyada nə vaxt müharibəsiz vaxt olub? Zaman həmişə pisdir və daha da pisləşir, yaxşı deyil. Bizə təəccüblənirik ki, Məsih qayıtmazdan əvvəl nə qədər pis olacaq. Mən bunu bilmirəm.

Paulus schrieb: „Mit den bösen Menschen aber und Betrügern wird’s je länger, desto ärger“ (2. Timotey 3,13). So schlimm es auch wird, Paulus fährt fort: „Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist“ (2. Timotey 3,14).

Mit anderen Worten, egal wie schlimm es auch wird, wir sollten weiterhin am Glauben in Christus festhalten. Wir sollten tun, was wir durch den Heiligen Geist aus der Heiligen Schrift erfahren und gelernt haben. Inmitten der biblischen Prophezeiungen sagt Gott den Menschen immer, dass sie keine Angst haben sollen. „Fürchte dich nicht!“ (Daniel 10,12.19). Schlimme Dinge werden sich zutragen, aber Gott regiert über alles. Jesus sagte: „Das habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst; aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden“ (Johannes 16,33).

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Worte „Komm, Jesus, komm“ zu betrachten. Eine drückt das Sehnen nach der Wiederkunft Christi aus. Die zweite, unsere Gebetsbitte, im Buch Offenbarung „Amen, ja, komm, Herr Jesus!“ (Offenbarung 22,20).

„Ich vertraue dir mein Herz an und nimm Wohnung in mir. Hilf mir, dich besser zu erkennen. Gib mir deinen Frieden in dieser chaotischen Welt“.

Məsihlə şəxsi münasibətdə yaşamaq üçün daha çox vaxt ayıraq! Sonra dünyanın sonu barədə narahat olmayaq.

Barbara Dahlgren tərəfindən


pdfGəlin, Rəbb İsa