Saxta xəbər?

567 saxta xəbərlərBu günlərdə baxdığımız hər yerdə saxta xəbərlər oxuyuruq. İnternetlə böyüyən gənc nəsil üçün "saxta xəbərlər" artıq sürpriz deyil, amma mənim kimi bir körpə bumu üçün bu! Jurnalistikanın bir peşə kimi on illər boyu əmanət edildiyi həqiqətlə böyüdüm. Yalnız saxta mesajların deyil, bilərəkdən inandırıcı görünəcək şəkildə hazırlandıqları fikri mənim üçün bir az şokdur.

Pis xəbərin əksi də var - əsl yaxşı xəbər. Əlbəttə, mən dərhal ən vacib olan bir yaxşı xəbər haqqında düşündüm: xoş xəbər, İsa Məsihin Müjdəsi. “Yəhya təslim edildikdən sonra İsa Allahın Müjdəsini təbliğ etmək üçün Qalileyaya gəldi” (Mark 1,14).

Məsihin davamçıları olaraq biz Müjdəni o qədər tez-tez eşidirik ki, bəzən onun təsirini unuduruq. Bu xoş xəbər Matta İncilində belə təsvir edilir: «Qaranlıqda oturan xalq böyük bir işıq gördü; torpaqda oturanlara və ölümün kölgəsinə nur doğdu” (Matta 4,16).

Bir anlıq bu barədə düşünün. Məsihin həyatı, ölümü və dirilməsi haqqında xoş xəbəri hələ eşitməyənlər ölüm ölkəsində və ya ölümün kölgəsində yaşayırlar. Bundan pis ola bilməzdi! Lakin İsadan gələn xoş xəbər ondan ibarətdir ki, bu ölüm hökmü qaldırıldı - Onun Kəlamı və Ruhu vasitəsilə İsa vasitəsilə Allahla bərpa edilmiş münasibətdə yeni həyat var. Yalnız bir əlavə gün, əlavə həftə və ya hətta bir il üçün deyil. Həmişəlik! İsanın özünün dediyi kimi: “Dirilmə və həyat Mənəm. Mənə iman gətirən ölsə də yaşayacaq; Kim yaşayıb Mənə inanarsa, heç vaxt ölməyəcək. Sizcə?" (John 11,25-on səkkiz).

Buna görə Müjdə yaxşı bir xəbər olaraq təsvir olunur: sözün həqiqi mənasında həyat deməkdir! "Yalan xəbərlərin" narahat olacağı bir dünyada, Allahın Padşahlığının müjdəsi sizə ümid və inam verən yaxşı bir xəbərdir və inamla etibar edə bilərsiniz.

Jozef Tkach tərəfindən