Sadəcə olaraq gəlin!

152 siz olduğu kimi gəlib

Billy Graham tez-tez insanları İsada aldığımız qurtuluşu qəbul etməyə təşviq etmək üçün bir ifadə işlətdi: "Sadəcə olduğu kimi gəl!" Allahın hər şeyi görməsini xatırladan bir şeydir: ən yaxşı və ən pis tərəfimiz, yenə də bizi sevir. "Sadəcə olduğu kimi gəlmək" çağırışı həvari Pavelin sözlərinin əksidir:

“Çünki Məsih biz zəif olanda belə bizim üçün pis öldü. Demək olar ki, heç kim saleh adama görə ölməz; xeyirxahlıq naminə o, öz həyatını cəsarət edə bilər. Lakin Allah bizə olan məhəbbətini onunla göstərir ki, biz hələ günahkar ikən Məsih bizim üçün öldü» (Romalılara 5,6-on səkkiz).

Bu gün bir çox insan günah baxımından belə düşünmür. Müasir və postmodern nəsil daha çox "boşluq", "ümidsizlik" və ya "mənasızlıq" hissi baxımından daha çox düşünür və daxili mübarizələrinin səbəbini tükənmə hissində görürlər. Sevimli olmağın bir vasitəsi olaraq özlərini sevməyə çalışsalar da, daha çox ehtimal ki, tamamilə bitmiş olduqlarını, qırıldıqlarını və bir daha təhlükəsiz olmayacaqlarını hiss edirlər. Allah bizi nöqsanlarımız və uğursuzluqlarımızla təyin etmir; bütün həyatımızı görür. Pis də yaxşı kimi və bizi qeyd-şərtsiz sevir. Allahın bizi sevməsi çətin olmasa da, çox vaxt bu sevgini qəbul etməkdə çətinlik çəkirik. Bu sevgiyə layiq olmadığımızı dərindən bilirik.

Im 15. -cu əsrdə Martin Lüter əxlaqi cəhətdən mükəmməl bir həyat sürmək üçün çətin mübarizə aparırdı. O, özünü uğursuz tapmağa davam edirdi. Öz məyusluğunda o, nəhayət, Allahın lütfü ilə azadlığı kəşf etdi. O vaxta qədər Lüter dünyanın günahlarını, o cümlədən Lüterin günahlarını götürən Allahın kamil və sevimli Oğlu İsa ilə eyniləşdirmək əvəzinə, öz günahları ilə eyniləşmişdi - və yalnız ümidsizliyə qapılmışdı.

Allah sizi sevir. Allah, günahı ürəyinin dibindən nifrət etsə belə, səndən nifrət etmir. Allah bütün insanları sevir. O, günahı dəqiq nifrət edir, çünki insanlar acıyor və məhv edir.

"Olduğun kimi gəl" deməkdir ki, Tanrı onun yanına gəlməzdən əvvəl yaxşılaşacağını gözləmir. Nə etdiyinizə baxmayaraq onsuz da sizi sevir. İsa, Allahın Padşahlığına doğru yol və bütün ehtiyaclarından ən mükəmməl köməkdir. Allahın məhəbbətini yaşamaq təcrübəsindən səni nə çəkir? Nə olursa olsun: bu yükü İsaya təhvil verin, o sizin yerinizdə daşımaqdan daha artıqdır?

Jozef Tkach tərəfindən