Kilsə

086 kilsəGözəl biblical şəkil Məsihin gəlini kimi kilsədən danışır. Bu, nəğmələr mahnısı da daxil olmaqla, müxtəlif ayələrdə simvolizm vasitəsilə ifadə edilir. Əsas məqam Mahnılar Mahnısıdır 2,10-16, burada gəlinin sevgilisi qışın bitdiyini və indi mahnı oxumaq və sevinc vaxtının gəldiyini söyləyir (həmçinin İbranilərə baxın. 2,12), həmçinin gəlinin dediyi yerdə: "Mənim dostum mənimdir, mən də onunam" (Müqəddəs ). 2,16). Kilsə həm fərdi, həm də kollektiv olaraq Məsihə aiddir və O, Kilsəyə aiddir.

Məsih Bəydir, “kilsəni sevən və onun üçün özünü fəda edən” “bu, heç bir ləkəsi, qırışığı və ya buna bənzər bir şeyi olmayan möhtəşəm bir kilsə ola bilər” (Efeslilərə). 5,27). Bu əlaqə, Paul deyir, "böyük bir sirrdir, amma mən bunu Məsihə və kilsəyə tətbiq edirəm" (Efeslilərə). 5,32).

Yəhya Vəhy kitabında bu mövzuya toxunur. Zəfər qazanmış Məsih, Allahın Quzusu, gəlin, kilsə ilə evlənir (Vəhy 19,6-9; 21,9-10) və birlikdə həyat sözlərini bəyan edirlər (Vəhy 2 Kor1,17).

Kilsəni təsvir etmək üçün istifadə olunan əlavə metaforalar və şəkillər var. Kilsə qayğıkeş Çobanlara ehtiyacı olan sürüdür, öz qayğılarını Məsihdən nümunə götürür (1. Peter 5,1-4); əkmək və sulamaq üçün işçilərə ehtiyac duyulan bir sahədir (1. Korinflilər 3,6-9); kilsə və onun üzvləri üzümdəki budaqlara bənzəyir (Yəhya 15,5); kilsə zeytun ağacına bənzəyir (Romalılara 11,17-on səkkiz).

Allahın indiki və gələcək padşahlıqlarının əksi olaraq, kilsə göy quşlarının sığınacaq tapdığı ağaca çevrilən xardal toxumuna bənzəyir.3,18-19); və dünyanın xəmirindən keçən maya kimi (Luka 13,21) və s.

Kilsə Məsihin bədənidir və Allah tərəfindən “müqəddəslər yığıncaqlarının” üzvləri kimi tanınanların hamısından ibarətdir (1. Korinflilərə 14,33). Bu, mömin üçün əhəmiyyətlidir, çünki kilsədə iştirak Atanın bizi saxladığı və İsa Məsihin qayıdışına qədər bizi dəstəklədiyi bir vasitədir.

James Henderson tərəfindən