Tanrının Krallığı Bölüm 1

502 zəngin tanrı 1 Hər zaman, Allahın səltənəti çox xristian tədris mərkəzinin mərkəzində olmuşdur və doğru bir şəkildə. Bu xüsusilə 20-da doğrudur. Əsrdə bir mübahisə meydana gəldi. Bibliya materialının genişliyi və mürəkkəbliyi və onunla üst-üstə düşən bir çox dini mövzular üzündən razılaşmanın əldə edilməsi çətindir. Alimlər və pastorlara rəhbərlik edən və onları ən müxtəlif nəticələrə aparan mənəvi münasibətdə də böyük fərqlər var.

Bu 6 seriyasında mənim imanımızı gücləndirmək üçün Allahın Padşahlığına dair sualları cavablandırıram. Mən bilik dövlət və biz Grace birlik International törədilmiş olan eyni, tarixən securitized şərti xristian iman təmsil perspektiv, Müqəddəs Yazılara əsaslanan və İsa Məsih diqqət ilə nəzərdə tutulmuşdur bir iman digər etibar gedirəm edir. O, Triune Allah, Ata, Oğul və Müqəddəs Ruhumuza ibadət etməkdə bizə rəhbərlik edir. Bu təcəssüm və Trinity vitse birbaşa Allahın Padşahlığında baxımından bizi başını qurdalayan bilər hər bir suala hər hansı bir etibarlılığı cavab verə bilməyəcək iman yanaşma mərkəzində son. Amma bu biblically sadiq bir anlaşma imkan verəcək möhkəm təməl və etibarlı bələdçi təmin edəcək.

In den vergangenen 100 Jahren hat es im Hinblick auf zentrale Glaubensfragen zunehmende Übereinkunft unter jenen Bibelexegeten gegeben, die dieselbe grundlegende, theologische Gesinnung verbindet, die auch die unsrige ist. Bei ihr geht es um die Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit der biblischen Offenbarung, einen tragfähigen Ansatz zur Bibelauslegung sowie die Grundlagen christlichen Verständnisses (die Lehre) bezüglich solcher Fragen, wie der Göttlichkeit Christi, der Trinität Gottes, des zentralen Stellenwerts des Gnadenwerks Gottes, wie es in Christus kraft des Heiligen Geistes erfüllt ist, und des Erlösungswerks Gottes im Rahmen der Geschichte, auf dass es mit seiner von Gott vorgegebenen Zielsetzung, dem Endzweck, vollendet werde.

Wenn wir die Lehrmeinungen vieler Wissenschaftler fruchtbringend heranziehen könnten, scheinen zwei Ratgeber besonders hilfreich zu sein, um die zahllosen biblischen Zeugnisse hinsichtlich des Reiches Gottes zu einem (kohärenten) zusammenhängenden Ganzen zufügen: George Ladd, der aus der Perspektive der Bibelforschung schreibt, und Thomas F. Torrance, der mit seinen Beiträgen die theologische Sicht vertritt. Natürlich haben diese beiden Glaubensgelehrten von vielen anderen gelernt und beziehen sich in ihrem Denken auf sie. Sie haben das umfangreiche biblische und theologische Forschungsmaterial gesichtet.

Bunu edərkən, yuxarıda göstərilən əsas, bibliya və teoloji əsaslara uyğun gələn və Tanrının səltənətinə dair ən qəti, anlaşılan və əhatəli mübahisələri əks etdirən ayələrə diqqət yetirdilər. Mən də öz nəticələrimdə böyüməyimizi və iman anlayışımızı inkişaf etdirəcək ən vacib məqamlara toxunacağam.

İsa Məsihin mərkəzi mənası

Ladd und Torrance haben beide nachdrücklich deutlich gemacht, dass die biblische Offenbarung das Reich Gottes unmissverständlich mit der Person und dem Heilswirken Jesu Christi identifiziert. Dieser selbst verkörpert es und führt es herbei. Warum? Weil er der König aller Schöpfung ist. In seinem geistlichen Wirken als Mittler zwischen Gott und der Schöpfung verbindet sich sein Königtum mit priesterlichen und prophetischen Elementen. Das Reich Gottes ist mit und durch Jesus Christus wahrhaftig existent; denn er herrscht, wo immer er ist. Das Reich Gottes ist sein Reich. Jesus lässt uns wissen: «Und ich will euch das Reich zueignen, wie mir’ s mein Vater zugeeignet hat, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die zwölf Stämme Israels» (Lukas 22,29-30).

Zu anderer Zeit erklärt Jesus, das Reich Gottes gehöre ihm. Er spricht: «Mein Reich ist nicht von dieser Welt» (Johannes 18,36). Somit ist das Reich Gottes nicht losgelöst davon zu verstehen, wer Jesus ist und worum es in seinem ganzen Heilswirken geht. Jede Auslegung der Heiligen Schrift bzw. jede theologische Zusammenschau des exegetischen Materials, welches das Reich Gottes nicht auf der Grundlage der Person und des Wirkens Jesu Christi interpretiert, rückt damit vom Zentrum der christlichen Lehre ab. Sie wird unweigerlich zu anderen Schlussfolgerungen gelangen als eine, die von diesem Lebenszentrum christlichen Glaubens aus operiert.

Wie können wir nun ausgehend von jenem Lebenszentrum begreifen lernen, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat? Zunächst sollten wir festhalten, dass Jesus selbst es ist, der das Kommen von Gottes Reich verkündet und dieses Faktum zu einem allumfassenden Thema seiner Lehre macht (Markus 1,15). Mit Jesus setzt die wahre Existenz des Reiches ein; er überbringt nicht nur die diesbezügliche Botschaft. Das Reich Gottes ist erlebbare Realität, wo immer Jesus ist; denn er ist der König. Das Reich Gottes ist in der lebendigen Präsenz und im Handeln des Königs Jesus wahrhaftig existent.

Bu başlanğıc nöqtəsindən başlayaraq İsa deyir və etdiyi hər şey onun padşahlığının xarakterini verir. Bizə vermək istədiyi səltənət öz xarakteri ilə eynidır. O, öz xarakterini və taleyini təcəssüm etdirən imperiyaya müəyyən bir imperiya törətməyi tövsiyə edir. Buna görə də, Allahın Padşahlığımızdakı konsepsiyalarımız İsanın kim olduğu ilə uyğun olmalıdır. Bunu bütün istiqamətlərdə əks etdirməlisiniz. Bunları qeyd etmək və bütün hisslərimizlə Onu xatırlatmaq yolları ilə keçirilməlidir ki, biz bu Padşahlığın Onun olduğunu bilirik. Ona məxsusdur və hər yerdə imza atır. Budur, Allahın Padşahlığı ilk növbədə Məsihin hökmranlığı və ya hökmranlığı haqqında deyil, bəzi təfsirlər, göksel aləmlər və ya məkan və ya coğrafi bir yer təklif edir. Məsihin hakimiyyəti iradəsi və qədəri əsasında işlədiyi yerdə, Allahın Padşahlığı var.

Xüsusilə onun padşahlığı bağlı olmalıdır və onun təcəssüm müavini mil, çarmıx, dirilmə, göyə ilə bağlı xilaskar kimi onun taleyi ilə xilas qayıtmaq bilər. Deməli, onun padşah kimi hökmranlığı bir işəgötürən və vasitəçi kimi işindən ayrılmaz, ancaq bir peyğəmbər və ruhaniyəm olduğu kimidir. Musa, Harun və Davudda təsvir edilən bu üç Əhdi-Ətiq funksiyası bir-birinə bənzəyir və ondan fərqlənir.

Onun hakimiyyəti və iradəsi onun yaradılması, şərifi və xeyirxahlığı, yəni onun sadiqliyinə, təqaüdünə və iştirakına daxil etmək, onun çarmıxa çəkilməsi yolu ilə bizi Allahla razılaşdırmaq tövsiyəsi ilə bağlıdır. Nəticədə şapka altına girərsə, onun hökmranlığına bölüşürük və onun padşahlığına qoşuluruq. Onun hökmü Məsihdə bizə və Müqəddəs Ruhun bizə güvəndiyinə görə gətirən Allahın məhəbbət xüsusiyyətlərini daşıyır. Allahı sevən və xeyirxahlıq içində olduğu kimi, özünü İsa içində gördüyünü görəndə, bu onun padşahlığına iştirakdır. Allahın Padşahlığı bir camaat, bir xalq, İsa Məsihin və buna görə də Rəbbin Ruhunda bir-birinin ardınca Allahla əhd içində bir kilsə kimi görünür.

Aber eine solche in der Gemeinschaft erfahrene Liebe, wie wir ihrer in Christus teilhaftig werden, entspringt einem gelebten Vertrauen (Glauben) auf den erlösenden, lebendigen Gott und seine Herrschaft, wie sie immerwährend durch Christus ausgeübt wird. Somit ist der Glaube an Jesus Christus untrennbar an eine Einbindung in sein Reich gebunden. Das liegt daran, dass Jesus nicht allein verkündete, mit seinem nahenden Kommen werde auch das Reich Gottes näher rücken, sondern zudem zu Glauben und Zuversicht aufrief. So lesen wir: «Nachdem aber Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach: «Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Busse und glaubt an das Evangelium!» (Markus 1,14-15). Der Glaube an das Reich Gottes ist untrennbar mit dem Glauben an Jesus Christus verbunden. Im Glauben auf ihn zu vertrauen heisst, auf seine Herrschaft bzw. Regentschaft, sein gemeinschaftsstiftendes Reich zu setzen.

İsaı sevmək və Onunla Atanı sevmək onun krallığında aşkar olan bütün təzahürlərə sevgi və etibar etməkdir.

İsa Məsihin kral hakimiyyəti

Jesus ist der über das ganze Universum herrschende König aller Könige. Nicht ein einziger Winkel im ganzen Kosmos bleibt von seiner Erlösung schenkenden Macht ausgespart. Und so verkündet er, ihm sei alle Macht im Himmel wie auch auf Erden gegeben (Matthäus 28,18), d.h. über die ganze Schöpfung. Alles wurde durch ihn und für ihn erschaffen, wie der Apostel Paulus ausführt (Kolosser 1,16).

Lässt man Gottes Verheissungen Israel gegenüber noch einmal aufklingen, so ist Jesus Christus der «König aller Könige und Herr aller Herren» (Psalm 136,1-3; 1.Timotheus 6,15; Offb.19,16). Ihm kommt genau die Herrschaftsmacht zu, die seiner würdig ist; ist er doch der eine, durch den alles erschaffen wurde und der kraft seiner Macht und seines Leben schenkenden Willens alles erhält (Hebräer 1,2-3; Kolosser 1,17).

Bu İsa kainatın Rəbbi, hətta yaradılması bizim xilas misilsiz hədiyyə baxımından ona heç bir rəqibi bilir kimi deyil ki, aydın olmalıdır. müttəfiqləri İddiaçılar və həyat yaratmaq və vermək üçün güc, nə iradəsi, nə idi gaspçılar var idi baxmayaraq, onun qayda əleyhinə İsa bütün düşmənləri, onun diz gətirildi və məğlub. atasının vasitəçilər olmaq ət onun yaxşı geratenen yaradılması və şəkildə hər məxluq üçün Almighty ruzi Müqəddəs Ruhun bütün gücü qarşısında Allahın Oğlu artırır zaman. onun ən uğurlu yaradılması zərər və ya məhv və onun gözəl qol çıxarmaq üçün təhdid bütün bu qüvvələr qarşı müqayisədə nisbətdə, onun sevgi bu yaradılması gətirir. Əgər onları məhv etmək istəyənlərlə mübarizə etməsəydi, Rəbbi sevməyə məcbur olmazdı. İsa həyat və sevgi tərəfindən dəstəklənən onunla bir tərəfdən icma münasibətləri və aralarında növbəsində inşa yaradılması torpedoed, təhrif və məhv edilə qarşı bütün pis relentlessly səmavi Atasına və Müqəddəs Ruh ilə dayanır. Onun əsli, son məqsədi yerinə yetirilməsi üçün onun hakimiyyətinə və hüququna müqavimət göstərən bütün qüvvələr tövbəyə tabe olmalı və ya ləğv edilməlidir. Şeytanın Allahın Padşahlığında gələcəyi yoxdur.

Jesus sieht also sich selbst, wie er auch von den Zeugen des Neuen Testaments dargestellt wird, als Erlösung bringender Sieger, der sein Volk von allem Übel und allen Feinden frei macht. Er befreit die Gefangenen (Lukas 4,18; 2. Korinther 2,14). Er überführt uns aus dem Reich der Finsternis in sein Reich des Lichts (Kolosser 1,13). Er «[hat] sich selbst für unsere Sünden dahingegeben [...], dass er uns errette von dieser gegenwärtigen, bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters» (Galater 1,4). Genau in diesem Sinne ist zu verstehen, dass Jesus «[...] die Welt überwunden [hat]» (Johannes 16,33). Und damit macht er «alles neu!» (Offenbarung 21,5; Matthäus 19,28). Der kosmische Geltungsbereich seiner Herrschaft und die Unterjochung alles Bösen unter seine Herrschaft legen über unsere Vorstellungskraft hinausgehend Zeugnis vom Wunder seiner von Gnade getragenen Königsherrschaft ab.

Gary Deddo tərəfindən


pdfAllahın Padşahlığı (1 hissəsi)