Tamamlanmış bir həyat?

558 yerinə yetirilən bir həyat Jesus brachte klar zum Ausdruck, dass er gekommen ist, damit diejenigen, die ihn annehmen, ein erfülltes Leben führen. Er sagte: «Ich bin gekommen, damit sie das Leben in Fülle haben» (Johannes 10,10). Ich frage Sie: «Was ist ein erfülltes Leben?» Erst wenn wir wissen, wie ein Leben in Fülle aussieht, können wir beurteilen, ob die Verheissung Jesu Christi tatsächlich wahr ist. Wenn wir diese Frage einzig und allein vom Standpunkt von dem physischen Aspekt des Lebens beleuchten, so ist die Antwort darauf ziemlich einfach und sie wäre wahrscheinlich unabhängig vom jeweiligen Lebensstandort oder Kulturkreis im Grunde immer die gleiche. Genannt würden sicher eine gute Gesundheit, starke Familienbande, gute Freundschaften, ein ausreichendes Einkommen, eine interessante, herausfordernde und erfolgreiche Arbeit, Anerkennung von Seiten anderer, Mitspracherecht, Abwechslung, gesunde Nahrung, ausreichend Ruhe oder Freizeitvergnügen.
Əgər dünyagörüşümüzü dəyişdirsək və həyata bibliya baxımından baxsaydıq, siyahı çox fərqli görünərdi. Həyat bir Yaradana qayıdır və əvvəlcə insanlıq ilə yaxın münasibətdə yaşamaqdan imtina etsə də, insanları sevir və onları Səmavi Atalarına qaytarmaq üçün bir planı var. İlahi qurtuluşa dair vəd edilmiş plan, Allahın bizə insanlarla münasibətləri hekayəsində məlum olur. Oğlu İsa Məsihin əməyi ona yenidən yol açdı. Bura, yaxın ata-uşaq münasibətlərində onunla birlikdə aparacağımız əbədi həyatın vədini də əhatə edir.

Həyatımızı təyin edən prioritetlərə xristian dünyagörüşü əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir və yerinə yetirilən həyat tərifimiz də tamamilə fərqli görünür.
Siyahımızın başında, ehtimal ki, Allahla barışıq əlaqəsi, həm də əbədi həyat ümidi, günahlarımızın bağışlanması, vicdanımızın təmizliyi, aydın bir məqsəd, Allahın məqsədinin burada və indi iştirak etməsi, ilahinin əks olunması olardı. Bu dünyanın qüsursuzluğunda təbiət, həm də insanlarımıza Allahın sevgisi ilə toxunmaq. Tamamlanmış bir həyatın mənəvi aspekti, fiziki və fiziki cəhətdən tam yerinə yetirmə arzusuna qalib gəlir.

Jesus sagte: «Wer sein Leben behalten will, der wird's verlieren; und wer sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird's behalten. Denn was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele?» (Markus 8,35-36). Man könnte also alle auf der ersten Liste verzeichneten Punkte für sich verbuchen und dennoch das ewige Leben verlieren – das Leben wäre vertan. Wenn Sie hingegen, die auf der zweiten Liste aufgeführten Punkte für sich verbuchen können, so wird Ihr Leben, selbst wenn Sie sich nicht mit allen auf der ersten Liste verzeichneten, gesegnet sehen, im ureigenen Sinne des Wortes von überreichem Erfolg gekrönt sein.

Wir wissen aus dem Alten Testament, dass Gott mit den Stämmen Israels in enger Beziehung stand. Er bekräftigte diese durch einen Bund, den er mit ihnen auf dem Berg Sinai schloss. Er beinhaltete die Verpflichtung zur Einhaltung seiner Gebote sowie Segnungen im Falle von Gehorsam bzw. Flüche, die sie infolge von Ungehorsam erhalten würden (5. Mo 28; 3. Mo 26). Die damit versprochenen Segnungen, die der Einhaltung des Bundes folgen sollten, waren weitgehend materieller Natur – gesundes Vieh, gute Ernten, Siege über Feinde des Staates oder zu gegebener Jahreszeit Regen.

Jesus aber kam, um einen neuen Bund zu schliessen, der sich auf seinen Opfertod am Kreuz gründete. Dieser war mit Versprechungen verbunden, die weit über die physischen Segnungen von «Gesundheit und Wohlstand» hinausgingen, welcher der, unter dem auf dem Berg Sinai geschlossene Alte Bund verhiess. Der Neue Bund hielt «bessere Verheissungen» (Hebräer 8,6) bereit, zu denen das Geschenk des ewigen Lebens, die Vergebung der Sünden, das Geschenk des in unserem Inneren wirkenden Heiligen Geistes, eine enge Vater-Kind-Beziehung zu Gott und anderes mehr zählen. Diese Verheissungen halten für uns ewige Segnungen bereit – nicht nur für dieses Leben, sondern für allezeit.

İsanın sizə təqdim etdiyi "Tamamlanmış həyat" burada və indi yaxşı həyatdan daha zəngin və daha dərindir. Hamımız bu dünyada yaxşı bir həyat yaşamaq istəyirik - heç kim ağrının rifah halını ciddi qəbul etməz! Fərqli bir nöqteyi-nəzərdən görüldü və uzaqdan baxıldığında, həyatınızın yalnız mənəvi zənginlikdə məna və məqsəd tapa biləcəyi aydın olur. İsa sözünə sadiq qaldı. O, sizə "həqiqi həyatı tamlığı ilə" vəd edir və indi sizə imkan verir.

by Gary Moore