İnamın addımı

595 inam addımıOnlar İsa Məsihin dostları idilər və bacı-qardaşları Marta, Mariya və Lazarusu çox sevirdi. Yerusəlimdən bir neçə kilometr aralıda Betaniyada yaşayırdılar. Sözləri, əməlləri və möcüzələri ilə ona və xoş xəbərlərinə inanmağa təşviq edildi.

Pasxa bayramından bir müddət əvvəl, iki bacı Lazarın xəstə olduğu üçün İsanı köməyə çağırdı. İnanırdılar ki, İsa onlarla olsa, onu sağalda bilər. İsa və şagirdləri bu xəbəri eşitdikləri yerdə onlara dedi: "Bu xəstəlik ölümlə nəticələnmir, lakin İnsan Oğlunun izzətlənməsinə xidmət edir". Onlara Lazarın yatdığını izah etdi, lakin bu da öldüyünü bildirir. İsa əlavə etdi ki, bu hər kəs üçün inamda yeni bir addım atmaq üçün bir fürsətdir.

İndi İsa və şagirdləri dörd gün Lazarın qəbirdə olduğu Betaniyaya getdilər. İsa gələndə Marta ona dedi: «Qardaşım öldü. Ancaq indi də bilirəm: Allahdan nə istəsən, sənə verər ». Beləliklə, Marta, İsanın Atanın xeyir-duasına sahib olduğunu və cavabını eşitdiyini dedi: «Qardaşınız diriləcək, çünki mən dirilmə və həyatam. Mənə inanan adam ölsə belə yaşayacaq və orada yaşayıb mənə inanan heç vaxt ölməz. Sən belə düşünürsən? » Ona dedi: "Bəli, əfəndim, inanıram".

Daha sonra İsa yas tutanlarla birlikdə Lazarın qəbrinin önündə dayanıb daşın götürülməsini əmr edəndə, İsa Martadan iman yolunda daha bir addım atmasını istədi. “Əgər iman etsəniz, Allahın izzətini görərsiniz”. İsa atasına həmişə onu eşitdiyi üçün təşəkkür etdi və uca səslə qışqırdı: «Lazar çıx!» Mərhum İsanın çağırışına itaət etdi, məzardan çıxdı və yaşadı (Yəhya 11-dən).

Sözləri ilə: "Mən dirilmə və həyatam" İsa ölümün və həyatın özü olduğunu açıqladı. Marta və Maria İsaya iman gətirdilər və Lazarus qəbirdən çıxanda dəlilləri gördülər.

Bir neçə gün sonra İsa günahımızı ödəmək üçün çarmıxda öldü. Onun dirilməsi ən böyük möcüzədir. İsa yaşayır və sizin üçün bir təşviqdir ki, sizi adla çağıracaq və yenidən diriləcəksiniz. İsanın dirilməsinə inamınız onun dirilməsində də iştirak edəcəyinizə əminlik verir.

Toni Püntener tərəfindən