Faith - görünməz baxın

İsanın ölümünü və dirilməsini qeyd etməyimizə yalnız beş-altı həftə var. İsa öldükdən və dirildikdən sonra başımıza iki şey gəldi. Birincisi, onunla birlikdə öldük. İkincisi, onunla birlikdə böyüdülməyimizdir.

Der Apostel Paulus drückt es so aus: Seid ihr nun mit Christus auferstanden, so sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Wenn aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit (Kolosser 3,1-4).

Məsih günahlarımız üçün çarmıxda öldü zaman, bütün insanlıq mənəvi mənada, o cümlədən, orada vəfat etdi. Məsih bizim yerimizdə təmsil etdiyimiz kimi öldü. Ancaq əvəzimiz kimi deyil, ölmüşdü və ölülərdən nümayəndəmiz kimi qaldı. Bu, o öldü və qaldırıldığı zaman biz onunla birlikdə öldü və onunla birlikdə qaldıq. Demək ki, Ata bizi Məsihdə, sevimli Oğlumuzda olan şeylər əsasında qəbul edir. İsa hər şeydə Ata olaraq bizi təmsil edir, buna görə biz artıq bunu edən deyil, Məsih bizdədir. İsada biz günahın qüvvəsindən və cəzasından azad edildik. İsa da, Müqəddəs Ruh vasitəsilə Onunla və Atada yeni bir həyatımız var. Müqəddəs Kitab onu yenidən və ya yuxarıdan doğurur. Biz yeni bir mənəvi ölçüdə tam bir həyat yaşamaq üçün Müqəddəs Ruhun gücündən yuxarıdan doğulmuşduq.

Daha əvvəl oxuduğumuz ayəyə və digər bir neçə ayəyə görə Məsihlə birlikdə səmavi bir səltənətdə yaşayırıq. Köhnə mən öldüm və yeni bir insan həyata gəldi. İndi Məsihdə yeni bir yaradılışsınız. Məsihdə yeni bir yaradılış olmağın həyəcan verici həqiqəti ondadır ki, indi biz onunla, o da bizimlədir. Məsihdən uzaq olaraq heç vaxt özümüzü ayrı görməməliyik. Həyatımız Tanrıda Məsihlə gizlidir. Məsihlə və içimizdən müəyyən edilir. Həyatımız onun içindədir. O, bizim həyatımızdır. Biz onunla birik. Biz orada yaşayırıq. Biz yalnız dünyadakı sakinlər deyilik; biz də cənnət sakiniyik. Bunu iki saat qurşağında - müvəqqəti, fiziki və əbədi, cənnət vaxt zonasında yaşamaq kimi təsvir etməyi sevirəm. Bunları söyləmək asandır. Onları görmək daha çətindir. Ancaq qarşılaşdığımız bütün gündəlik problemlərlə qarşılaşdığımızda belə həqiqətdir.
 
Paul bunu 2 Korinflilərə 4,18 ayəsində belə təsvir etmişdir: Görünən deyil görünməyənləri görənlər. Çünki görünən şey müvəqqətidir; lakin görünməyən şey əbədidir. Bütün bunların mahiyyəti budur. İnamın mahiyyəti budur. Məsihdə olduğumuz bu yeni gerçəyi gördükdə, düşüncələrimizi, o cümlədən yaşadığımız şeyləri də dəyişdirir. Özümüzü Məsihdə yaşadığımızı gördüyümüzdə, bu həyatdakı işlərin öhdəsindən necə gələ biləcəyimizi fərqləndirir.

Jozef Tkach tərəfindən


pdfFaith - görünməz baxın