Necə təsirli şəkildə dua etməliyəm?

Olmasa, niyə olmasın? Allahdan uğur istəməsək, bu uğursuzluq, uğursuzluq olarmı? Bu, uğura necə baxdığımızdan asılıdır. Aşağıdakı tərifi çox yaxşı hesab edirəm: Tanrının iman, sevgi və Müqəddəs Ruhun gücü ilə həyatım üçün məqsədini yerinə yetirmək və nəticəni Allahdan gözləmək. Həyatdakı belə dəyərli bir məqsəd üçün özümüzə inamla dua etməyi bacarmalıyıq.

"Ah, qulun Musaya verdiyin sözləri xatırla, dedikdə: Xəyanət etsən, mən səni xalqlar arasına səpələyəcəyəm" (Nehemya 1,8 kəmiyyət tərcüməsi)

Əgər Allahdan nə etdiyinə görə uğur qazanmağı xahiş edə bilmirsənsə, Neyməhinin həyatında səmərəli dua etmək üçün dörd nöqtə tapacaqsınız: 

  • İstəklərimizi Tanrının xarakterinə söykənin. Allahın cavab verəcəyini bilə-bilə dua edin: bu duaya cavab gözləyirəm, çünki siz sadiq bir Tanrı, böyük bir Tanrı, sevgi dolu bir Allah, bu problemi həll edə bilən ecazkar bir Allahsınız!
  • Şüurlu günahları (təhqirlər, borclar, səhvlər) etiraf edin. Nehemya duasını Allahın nə olduğuna əsaslandıqdan sonra günahlarını etiraf etdi. O dedi: “Günahlarımı etiraf edirəm, mən və atamın nəsli günah işlətmişik, sənə qarşı pislik etmişik, saxlanmamışıq”. İsrailin əsir götürülməsi Nehemyanın günahı deyildi. Bu baş verəndə o, hələ doğulmamışdı. Amma özünü millətin günahlarına qatdı, o da problemin bir parçası oldu.
  • Allahın vədlərini iddia edin. Nehemya Rəbbə dua etdi: Ey qulun Musaya verdiyin vədləri xatırla. Allahı xatırlamaq üçün çağırmaq olarmı? Nehemya, İsrail xalqına verdiyi bir vədi Allaha xatırladır. Məcazi mənada deyir ki, Tanrım, Musa vasitəsilə bizə xəbərdarlıq etdin ki, vəfasız olsaq İsrail torpaqlarını itirəcəyik. Ancaq eyni zamanda söz verdiniz ki, tövbə etsək, torpağı bizə qaytaracaqsınız. Tanrıya xatırlatmaq lazımdırmı? Yox. Verdiyi vədləri unutdurur? Yox. Niyə bunu hər halda edirik? Onları unutmamağımıza kömək edir.
  • Soruşduğumuzda çox xüsusi olun. Müəyyən bir cavab gözləyiriksə, mütləq bunun üçün xahiş etməliyik. Bizim istəklərimiz ümumi olsa, necə cavab verildiklərini necə bilərik? Nehemya geri qayıtmaz, müvəffəqiyyət tələb edir. Onun duasında çox əmindir.

Fraser Murdoch tərəfindən