Başqalarına xeyir-dua verin

Düşünürəm ki, deyə bilərəm ki, bütün xristianlar Allah tərəfindən xeyir-dua almaq istəyirlər. Bu yaxşı bir arzudur və kökləri Əhdi-Cədiddə dayanır. Kahin xeyir-duası 4. Mose 6,24 ilə başlayır: "Rəbb səni qorusun və qorusun!" Və İsa tez-tez Mathaus 5-dəki "Böyüklər"də danışır: "Nə bəxtiyardırlar ..."

Allah'ın xeyir-dua alması hamımızın axtardığımız böyük bir imtiyazdır. Bəs nə məqsədlə? Allahla yaxşı olmaq üçün xeyir-dua almaq istəyirik? Daha yüksək status qazanmaq üçün? Artan tərəqqi və cansağlığı ilə rahat həyat tərzimizdən zövq almaq?

Çoxları Allahın nemətini axtarırlar ki, nəsə əldə etsinlər. Ancaq başqa bir şey təklif edirəm. Allah İbrahimi xeyir-dua verəndə onun başqalarına xeyir verməsi niyyəti idi. Digər insanlar da nemətdə paylaşmalıdırlar. İsrail millətlərə və xristianlara ailələr, kilsə, kilsələr və torpaqlar üçün bir xeyir olmalıdır. Bir xeyir olmağımız üçün xoşbəxtik.

Orada necə edə bilərik? In 2. Korinflilərə 9:8 Pavel yazır: “Lakin Allah sizə hər cür lütf hədiyyəsi ilə bol-bol xeyir-dua vermək qüdrətinə malikdir ki, siz həmişə hər cəhətdən yetərli olasınız və hər cür yaxşı işlər üçün zəngin imkanlarınız olsun” (çox tərcümə). Allah bizə xeyir-dua verir ki, biz yaxşı işlər görə bilək, bunu hər cür şəkildə və hər zaman etməliyik, çünki Allah bizə bunu etmək üçün lazım olan hər şeyi verir.

"Hamıya ümid" tərcüməsində yuxarıdakı ayə belədir: "O sizə əvəzində ehtiyacınız olan hər şeyi verəcək, bəli bundan da artıq. Beləliklə, nəinki özünüz üçün kifayət edəcəksiniz, həm də özünüzə ötürə biləcəksiniz. başqalarına bolluq. " Başqaları ilə paylaşmanın böyük miqyasda edilməsi lazım deyil, kiçik xeyirxahlıqlar daha çox təsir edir. Bir stəkan su, yemək, paltar, ziyarət və ya həvəsləndirici söhbət kimi kiçik şeylər kiminsə həyatında böyük dəyişikliklər yarada bilər (Matta 25: 35-36).

Kiməsə xeyir-dua gətirəndə biz ilahi davranırıq, çünki Allah nemət verən bir Tanrıdır. Başqalarına xeyir-dua versək, Allah bizə daha da xeyir-dua verər ki, xeyir-dua verməyə davam edək.

Nə üçün Allahdan bu gün necə və kimə xeyir verə biləcəyimi soruşmağa başlamırıq? Kimsə üçün kiçik bir xeyirxahlığın nə demək olduğunu əvvəlcədən bilmir; lakin biz bundan xeyir-dua alırıq.

Barry Robinson tərəfindən


pdfBaşqalarına xeyir-dua verin