Məsihdə qalın

463 Məsihdə qalacaqBöyük yazıçı Mark Twain maraqlı bir hekayə yazdı. O dedi ki, bir gün krallıq və uzaq torpaq kraliçası yeni doğulmuş kiçik şahzadəni kral xəstəxanasından evə gətirdikdə, onların daşınması kasıb dilənçinin araba ilə vuruşdu. Kədərli vasitədə kasıb adam arvadını və yeni doğulan uşağını mama evindən evinə gətirdi. Hadisənin qarışıqlığında iki cüt təsadüfən körpələri əvəz etdi və kiçik prens ona və həyat yoldaşı tərəfindən yetişdirilməsi üçün dilənçinin evinə girdi.

Körpə böyüyüb oğlan olanda o, küçələrə çıxıb yemək diləmək məcburiyyətində qalıb. Özü də bilmədən, əslində öz küçələrində yalvarırdı, çünki bu küçələr əsl atasına, krala məxsusdur. Hər gün qalaya gedər, dəmir hasarın arasından orada oynayan balaca oğlana baxar və öz-özünə deyirdi: “Kaş mən şahzadə olaydım.” Əlbəttə, şahzadə idi! Oğlan əslində kim olduğunu bilmədiyi üçün, daha doğrusu atasının kim olduğunu bilmədiyi üçün yoxsulluq içində yaşayırdı.

Ancaq bu, bir çox xristianlara da aiddir! Kimliyinizi bilmədən həyatdan keçmək çox asandır. Bəzilərimiz "kimə aid olduqlarını" anlamağa heç vaxt vaxt ayırmamışıq. Biz ruhən doğulduğumuz gündən indi padşahların Padşahının və ağaların Rəbbinin oğulları və qızlarıyıq! Biz kralın varisləriyik. Çox vaxt Allahın ecazkar lütfünün sərvətlərindən məhrum olaraq özümüzə həvalə edilmiş mənəvi yoxsulluq içində yaşadığımızı düşünmək necə də kədərlidir. Bu sərvət biz bilərəkdən həzz alsaq da, görməsək də oradadır. Bir çox imanlılar, Allah bizə İsada kim olduğumuzu deyəndə Onun sözünə əməl etməyə gəldikdə bir qədər “imansız” olurlar.

İnandığımız an, Allah bizə xristian həyatı yaşamaq üçün lazım olan hər şeyi verdi. İsa şagirdlərinə bir “köməkçi” göndərəcəyini vəd etdi. “Amma Atadan sizə göndərəcəyim Təsəlliverici [Köməkçi] gələndə, Atadan gələn həqiqət Ruhu mənim haqqımda şəhadət verəcək. Siz də mənim şahidlərimsiniz, çünki əvvəldən mənimlə olmusunuz” (Yəhya 15,26-on səkkiz).

İsa şagirdlərinə ruhani həyatın sirri haqqında danışdı: “Mən üzüm, siz isə budaqlarsınız. Kim Məndə qalırsa, mən də onda çox meyvə verirəm. çünki məndən başqa heç nə edə bilməzsən” (Yəhya 15,5). Bizim Məsihdə qalmağımız, Onun bizdə qalması və Müqəddəs Ruhun gəlişi bir-biri ilə sıx bağlıdır. Biz Ruhda yerimədən həqiqətən Məsihdə qala bilmərik. Gəzinti yoxdursa, qalmaq da yoxdur. Qalan o deməkdir ki, hər zaman bir şey var. Xristian həyatımız həyatımızın birdəfəlik Məsihə həsr olunması ilə başladı. Biz bu öhdəliyi günü-gündən yaşayırıq.

"Köməkçi" (yunanca Parakletos) sözü "kömək etmək üçün ayrılmış" deməkdir. Məhkəmədə köməyə gələn birinə aiddir. Həm İsa, həm də Müqəddəs Ruh həqiqəti öyrədir, şagirdlərdə qalır və şəhadət verir. Köməkçi təkcə mahiyyətcə İsa kimi deyil, həm də İsa kimi davranır. Müqəddəs Ruh biz möminlərdə İsanın daimi iştirakıdır.

Parakletos hər nəsildə İsa və şagirdləri arasında birbaşa əlaqədir. Təsəlliverici, həvəsləndirici və ya köməkçi bütün möminlərdə qalır və ya yaşayır. O, bizi Allahın dünyasının həqiqətinə aparır. İsa dedi: “Ancaq o həqiqət Ruhu gələndə sizi bütün həqiqətə yönəldəcək. Çünki o, özündən danışmayacaq; Amma eşitdiyini danışacaq və gələcəkləri sizə xəbər verəcəkdir” (Yəhya 1).6,13). O, həmişə bizi Məsihə yönəldir. “O, Məni izzətləndirəcək; Çünki o, mənim olanı alıb sizə xəbər verəcəkdir. Atanın hər şeyi mənimdir. Buna görə də dedim: O, mənim olanı alıb sizə bildirəcək” (Yəhya 16,14-15). Müqəddəs Ruh heç vaxt Özünü izzətləndirmir, Öz izzətini axtarmır. O, yalnız Məsihi və Ata Allahı izzətləndirmək istəyir. Məsih əvəzinə Ruhu izzətləndirən hər hansı dini cərəyan İsanın Müqəddəs Ruh haqqında təlimlərinə uyğun gəlmir.

Müqəddəs Ruhun öyrəddiyi şeylər İsa ilə həmişə tam razı olacaqdır. O, Qəyyumun öyrəndiklərindən heç bir şəkildə ziddiyyət qazana bilməz. Müqəddəs Ruh hər zaman Məsihə yönəldilmişdir. İsa və Müqəddəs Ruh həmişə tam razılığındadır.

Allahın səltənətinə daxil olmaq ən yaxşı səylərimizə görə uğur qazanmaz, lakin tamamilə fərqli bir həyat tələb edir. Biz ruhani olaraq doğulmalıyıq. Yeni bir başlanğıc, yeni bir doğum. Köhnə həyatdan azaddır. Bu, bizim içimizdəki Müqəddəs Ruhun işidir. Öz gücümüzlə və öz zəkamızla da Allahla düzgün əlaqələr qura bilmərik. Allahın Ruhu bizi yeniləyəndə Allahın ailəsinə daxil oluruq. Onsuz xristianlıq yoxdur. Müqəddəs Ruh mənəvi həyat üçün kömək edir. Özünüzü yaratmaq üçün ümidsiz bir insan cəhdindən başlamaz. Öz ləyaqəti ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Biz bununla özümüzə əzab vermirik. Biz Allahın lütfünə nail ola bilmərik. İsa Məsihin Müjdəsini təbliğ etmək nə bir imtiyazdır. Biz sadəcə Allahın Məsihdə etdiyini bilirik. Müqəddəs Ruh Həqiqi Ruhdur və İsa İsanın yolu, həqiqəti və həyatı olaraq ortaya qoymağa gəldi. Biz möhtəşəm mübarəkyıq! Allah bizimlədir və bizimlədir.

Santiago Lange tərəfindən


pdfMəsihdə qalın