Bərəkət içində bir həyat

458 bolluqda bir həyat"Məsih onlara həyat - tam həyat gətirmək üçün gəldi" (Yəhya 10:10). İsa sizə zəngin həyat və firavanlıq vəd etdimi? Dünya qayğılarını Allaha çatdırmaq və Ondan tələb etmək düzgündürmü? Maddi var-dövlətin çox olanda, xeyir-dua verdiyin üçün daha çox iman edirsən?

İsa dedi: “Hər cür tamahkarlıqdan çəkinin və çəkinin; Çünki heç kim çoxlu malla yaşamır” (Luka 1 Kor2,15). Həyatımızın dəyəri maddi sərvətimizlə ölçülmür. Əksinə, var-dövlətimizi bir-birimizlə müqayisə etmək əvəzinə, biz ilk növbədə Allahın Padşahlığını axtarmalıyıq və dünyəvi ruzilərimiz üçün narahat olmamalıyıq (Matta 6,31-on səkkiz).

Paul doyumlu bir həyat sürməyi xüsusilə yaxşı bacarır. İstər rüsvay olunsun, istərsə də mədəsi tox olsun, gurultu olsun, istər ictimai birlikdə olsun, istərsə də tək başına əzab-əziyyət çəksə də, o, həmişə razı idi və hər şəraitdə Allaha şükür edirdi (Filipililər). 4,11-13; Efeslilər 5,20). Onun həyatı bizə maddi və emosional həyat vəziyyətimizdən asılı olmayaraq bol həyat aldığımızı göstərir.

İsa bu dünyaya nə üçün gəldiyini bizə izah edir. O, tam bir həyatdan danışır, əbədi həyat deməkdir. "Tam olaraq" söz qrupu ilk olaraq yunan (yunan perissos) sözündən gəlir və "davam edən; daha çox; bütün kütlələrdən kənarda” və kiçik, gözə dəyməyən “həyat” sözünə aiddir.

İsa bizi tam gələcəkdə gələcək bir vaxta vəd verə bilməz, ancaq indi bizə verir. Bizim içimizdə varlığımız varlığımıza ölçülməz bir şey əlavə edir. Həyatımızdakı varlığı sayəsində həyatımıza dəyər verilir və bank hesabımızdakı rəqəmlər onu arxa planda aparır.

Yəhya kitabının 10-cu fəslində Ata üçün yeganə yol olan çoban var. İsa üçün vacibdir ki, biz Səmavi Atamızla yaxşı və müsbət əlaqələrimiz var, çünki bu münasiblik bir həyatın təməlidir. İsa vasitəsilə biz yalnız əbədi həyatı qəbul etmirik, lakin onsuz da Allahla yaxın münasibət qurmağa icazə verilir.

İnsanlar mal və sərvətin maddi mülkləri ilə birləşirlər, amma Allah bizi fərqli bir mənzərə göstərir. bol həyat yuxarıda məhəbbət, sevinc, sülh, səbir, xeyirxahlıq, yaxşılıq, sədaqət, həlimlik, özünə nəzarət, mərhəmət, təvazökarlıq, təvazökarlıq, xarakter, hikmət, ruh yüksəkliyi, ləyaqət, nikbinlik, özünə inam gücü, düzgünlük və dolu zəngin bizim üçün xüsusi olun hamısı onunla bir həyat əlaqəsi var. Maddi zənginliyə görə, onlar həyat vermirlər, lakin onlara verdikləri zaman Allah onlara verilir. daha çox onlar zəngin onun həyat Allaha ürəklərini açmaq.

Barbara Dahlgren tərəfindən


pdfBərəkət içində bir həyat