evə zəng edin

719 nömrəli evə gəlirEvə gəlmək vaxtı çatanda, bütün günü çöldə qaldıqdan sonra eyvandan atamın fit çaldığını və ya anamın səsini hələ də eşidirdim. Mən uşaq olanda günəş batana qədər çöldə oynayırdıq və səhəri gün yenidən çöldə günəşin doğuşunu seyr edərdik. Güclü qışqırıq həmişə evə gəlməyin vaxtı olduğunu bildirirdi. Biz zəngi tanıdıq, çünki kimin zəng etdiyini bilirdik.

Yeşaya kitabında biz Allahın Öz övladlarını necə çağırdığını və onlara təkcə haradan gəldiklərini deyil, daha da əhəmiyyətlisi kim olduqlarını xatırlatdığını görə bilərik. Onların Allahın tarixinin bir hissəsi olduğunu vurğulayır. Yeşayanın sözlərinə diqqət yetirin: “Qorxma, çünki səni satın aldım; Səni adınla çağırdım; Sən mənimsən! Suyun içində gəzəndə mən səninlə olmaq istəyirəm və çaylarda gəzəndə səni boğmayacaqlar. Odun içinə girsən yanmazsan, alov səni yandırmaz. Çünki Allahınız Rəbb, İsrailin Müqəddəsi, Xilaskarınız Mənəm. Misiri fidyə olaraq sənin yerinə, Kuş və Sebanı verəcəyəm” (Yeşaya 4 Kor.3,1-on səkkiz).

İsraillilər Allahın əhdinə əməl etmədilər və öz yurdlarından qovuldular: “Sən Mənim gözümdə qiymətli və əzəmətlisən, Səni sevdiyim üçün Sənin yerində adamlar və canın üçün xalqlar verəcəyəm” (Yeşaya 4).3,4).

Sonrakı ayələrə diqqət yetirin: “Qorxma, çünki Mən səninləyəm. Mən sənin nəslini şərqdən gətirib, qərbdən toplayacağam. Şimala deyəcəyəm: Təslim ol, Cənuba isə: Geri çəkilmə; Oğullarımı uzaqlardan, qızlarımı yerin ucqarlarından, adımla çağırılanların hamısını, yaratdığım, hazırladığım və izzətim üçün yaratdığım hər kəsi gətir” (Yeşaya 4).3,5-on səkkiz).

İsrail xalqı Babilə sürgünə getdi. Onlar orada məskunlaşdılar və sürgündə kifayət qədər rahat oldular. Lakin Allah öz sözünə sadiq qalaraq onları Onun kim olduğunu, Onda kim olduqlarını xatırlamağa çağırdı ki, onlar Babili tərk edib evlərinə qayıtsınlar.

Bizə kim olduğumuzu və haradan gəldiyimizi xatırladan valideynlərin səsi kimi, Allah da İsrail xalqına və bütün insanlara öz tarixini xatırladır. Onları evə - Tanrıya çağırır. Bu hekayədəki əks-sədaları eşidirsinizmi? “Suda getsən, mən səninləyəm, çaylarda getsən, səni boğmazlar” (2-ci ayə). Bu Çıxış hekayəsidir. Allah onlara kim olduqlarını xatırladır və onları dünyanın dörd bir yanından evlərinə geri çağırır.
Allah səni belə çağırıb? Allah səni evə qayıtmağa çağırır? O, sizi bu qarışıq, diqqəti yayındıran dünyadan çıxarıb hekayənizə geri çağırır. Allahın şəxsən sizinlə yazdığı hekayəyə qayıdaq. O, səni həqiqətən olduğun kimi – Allahın sevimli, kral övladı olmağa çağırır. Allahın müraciətinə cavab vermək və Onun evinə qayıtmaq vaxtıdır!

Greg Williamsdan