İsada istirahət edin

555 İsada istirahətİşinizi bitirdikdən sonra düzgün dincəlmək istəyərsiniz. Ruhlarını şirin boşluqda sürünməyə, yenidən nəfəs almağa və təzə qüvvələr toplamağa imkan verdilər. Digərləri idman və təbiətdə istirahət tapır və ya musiqi və ya ilhamverici oxu şəklində istirahətlərini xoşlayırlar.

"İstirahət" mən tamamilə fərqli bir həyat keyfiyyətini nəzərdə tuturam. Bunu "İsada istirahət" ifadəsi ilə yenidən yazmaq istərdim. Bununla mən bu qədər doyuran və rahatlayan dərin daxili dincliyi nəzərdə tuturam. Həqiqətən açıq və qəbul etdiyimiz təqdirdə Allah hər birimiz üçün bu sülhü hazırladı. "Müjdə", Müjdə, İsa Məsih vasitəsilə qurtuluşunuzu əhatə edir. Bunun məqsədi, Allahın Padşahlığını İsa vasitəsi ilə miras almaq və onun sülhündə əbədi yaşamaqdır. Başqa sözlə, İsada dincəlmək.

Bunu başa düşmək üçün "ürəyin açıq qulaqları" lazımdır. Allah hamı üçün belə bir istirahət verdiyinə görə, bu dincliyi yaşamağınız və ondan ləzzət almağınız mənim dərin arzumdur.

Bu məqamda yəhudilərin başçılarından biri olan Nikodimlə İsanın qarşılaşması haqqında düşünürəm. Nikodim gecə İsanın yanına gəlib dedi: “Rabbi, biz bilirik ki, sən Allah tərəfindən göndərilən müəllimsən. Çünki Allah onlarla olmasa, heç kim sizin kimi möcüzələr edə bilməz. İsa cavab verdi: “Sizə deyirəm, əgər insan yenidən doğulmasa, Allahın Padşahlığını görə bilməz”. Daha yaxşı başa düşmək üçün bütün hadisəni Conda tapa bilərsiniz 3,1-15.

Allahın Padşahlığını görmək üçün Nikodim sizə, bu gün də Müqəddəs Ruha ehtiyacınız var. Görmədiyiniz, amma təsirini hiss etdiyiniz külək kimi ətrafınıza əsir. Bu təsirlər, həyatınızı dəyişdirən Allahın gücünə şəhadət edir, çünki siz onun padşahlığında İsa ilə birləşirsiniz.

Dövrümüzə tərcümə edərək bunu belə izah etdim: Əgər həqiqətən Allahın Ruhu tərəfindən doldurulmaq və daşınmaq istəsəniz, hisslərimi açmalı və Allahı bütün ifadələrində tanımağa və tanımağa hazır olmalıyam. Səmimi qəlbdən ona "hə" deyirəm.

Tezliklə Advent və Miladdan əvvəl hazır olacaqsınız. Allahın Oğlu İsanın insana çevrildiyini xatırlayırlar. Onunla bir olduq. Bundan sonra nəyi mənimsəyirəmsə, bu daxili dinclik və əmin-amanlıq, nə mən, nə də başqa bir insan yarada bilməz. Bu sadəcə Allahın böyük möcüzəsi və hədiyyəsidir, çünki hamımız bu qədər qiymətlidir.

Toni Püntener