İsa ilə sevinc və kədəri

225 İsa ilə sevinc və kədər içində

Stimmen Sie dem zu, dass die Medien einen neuen Tiefpunkt der Anstössigkeit erreicht haben? Reality-TV Shows, Comedy-Serien, Nachrichtenprogramme (im Internet, Fernsehen und Radio), soziale Medien und politische Debatten– sie alle scheinen immer unausstehlicher zu werden. Dann gibt es da noch die skrupellosen Prediger, die das Wohlstandsevangelium mit seinen falschen Versprechen von Gesundheit und Reichtum verkündigen. Als ich in einem Gespräch einen der Anhänger dieser falschen Botschaft fragte, warum die«Sag-es-und-du-kriegst-es-Gebete» dieser Bewegung noch nicht die vielen Krisen dieser Welt (IS, Ebola, wirtschaftliche Krisen usw.) beendet hätten, bekam ich lediglich die Antwort, dass ich sie mit dieser Frage nerven würde. Es stimmt, dass ich manchmal etwas nervig sein kann, aber die Frage war ernst gemeint.

Müjdə İsa, sərvət deyil

Eine Zeit, in der ich wirklich genervt bin, ist, wenn ich krank bin (zumindest behauptet das meine Frau Tammy). Zum Glück (für uns beide) bin ich nicht oft krank. Ein Grund dafür ist ohne Zweifel, dass Tammy für meine Gesundheit betet. Gebet hat eine positive Wirkung, das Wohlstandsevangelium jedoch verspricht fälschlicherweise, dass wenn der Glaube stark genug sei, man niemals krank würde. Ebenso behauptet es, dass wenn man krank sei (oder an etwas leide), dieses geschehe, weil man nicht genug glaube. Solche Überlegungen und Lehren sind eine Perversion des Glaubens und des wahren Evangeliums von Jesus Christus. Ein Freund erzählte mir von einer Tragödie, die geschah, als er noch sehr jung war. Er verlor zwei Schwestern bei einem Autounfall. Stellen Sie sich nur vor, wie sich sein Vater gefühlt haben muss, als ein Vertreter dieser falschen Lehre ihm sagte, dass seine beiden Mädchen deshalb gestorben seien, weil er nicht genug geglaubt hätte! Ein solch boshaftes und falsches Denken ignoriert die Realität von Jesus Christus und seiner Gnade. Jesus ist das Evangelium – er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Im Gegensatz dazu führt das Wohlstandsevangelium eine geschäftliche Beziehung mit Gott und behauptet, dass unser Verhalten beeinflusse, inwieweit Gott uns segnet. Es fördert auch die Lüge, dass es das Ziel des irdischen Lebens sei, Leid zu vermeiden, und dass es Gottes Ziel sei, unser Vergnügen zu maximieren.

Kədər içində olan İsa ilə

Yeni Əhdi-Cədiddə Allah xalqını İsa ilə sevinclərini və kədərlərini bölüşməyə çağırır. Bəhs etdiyimiz əzab axmaq səhvlərdən və ya səhv qərarlarından və ya şərait qurbanından və ya inancsızlıqdan əziyyət çəkmir. İsa peyğəmbərin yaşadığı və bu düşmüş dünyada dözəcəyimiz əzablar ürək məsələsidir. Bəli, İncilin dediyi kimi İsa fiziki olaraq da əziyyət çəkdi, lakin həvəslə çəkdiyi əzablar insanlara olan mərhəmətli sevgisinin nəticəsi idi. İncil bir çox yerdə buna şahiddir:

  • «Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie,weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie die Schafe, die keinen Hirten haben.» (Matthäus 9,36 Eberfelder Bibel)
  • «Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind! Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen,wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel; und ihr habt nicht gewollt!» (Matthäus 23,37)
  • «Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht.» (Matthäus 11,28-30)
  • «Und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient! Aber nun ist’s vor deinen Augen verborgen.» (Lukas 19,41-42)
  • «Und Jesus gingen die Augen über.» (Johannes 11,35)

İsa Məsihin insanlara olan bu mərhəmətli sevgisini bölüşmək çox vaxt ağrı və iztirablara səbəb olur və əzabların bəzən çox dərin ola bilər. Belə əzablardan qaçmaq Məsih məhəbbəti ilə digər insanları sevməkdən çəkinmək deməkdir. Belə bir hədəf bizi özünəməxsus zövq axtaranlara çevirəcək və dünyəvi cəmiyyətin məhz budur: Özünüzü əzizləyin - buna layiqsiniz! Çiçəklənmə Müjdəsi bu pis fikrə səhvən iman deyiləni əlavə edir ki, bu da Allahın hedonist istəklərimizi təmin etməsinə səbəb olur. İsa adına ciddi şəkildə düzəltməklə əzablardan qaça biləcəyimiz bu faciəli, yalançı təlim İbranilərə yazarın iman qəhrəmanları haqqında yazdıqları ilə ziddiyyət təşkil edir (İbranilərə 11,37: 38-XNUMX): Bu kişilər və qadınlar " daşlandı, mişarlandı, qılıncla öldürüldü; qoyun və keçi dərisində gəzdilər; yoxsulluq, sıxıntı və təhqirlərə dözdülər. " İbranilərə inanclarının olmadığı, əksinə dərin inanclı insanların - dünyanın layiq olmadığı insanlar olduqları yazılmışdır. Çox əzab çəksələr də, Tanrının və sözündə və əməlində sadiqliyinin şahidləri olaraq qaldılar.

İsanın izi ilə gedin

 Jesus, in der Nacht vor seinem grössten Leid, (das durch Folter und der darauffolgenden Kreuzigung verlängert wurde,) sagte zu seinen Jüngern: «Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe» (Johannes 13,15). Jesus bei seinem Wort nehmend, schrieb einer seiner Jünger, Petrus, später dies: «Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fusstapfen» (1. Petrus 2,21). Was heisst es eigentlich, in den Fussstapfen von Jesus nachzufolgen? Hier müssen wir vorsichtig sein, weil die Ermahnung von Petrus einerseits oft zu eng gefasst wird und oft ausschliesst, auch Jesus in seinem Leid nachzufolgen, (was Petrus hingegen explizit nennt). Andererseits wird die Ermahnung zu weit gefasst. Wir sind nicht dazu aufgerufen, jeden Aspekt des Lebens von Jesus zu imitieren. Da wir keine palästinischen Juden des ersten Jahrhunderts sind, (so wie Jesus einer war) brauchen wir auch keine Sandalen, lange Gewänder und Gebetsriemen zu tragen, um Jesus nachzufolgen. Wir verstehen ausserdem (wie der Kontext von Petrus Ermahnung andeutet,) dass Jesus, als Sohn Gottes, einzigartig war, ist und bleibt. Wind, Wellen, Dämonen, Krankheit, Brot und Fisch befolgten seine Worte, als er unfassbare Wunder tat, die seine Identität als den verheissenen Messias bestätigten. Auch wenn wir seine Nachfolger sind, haben wir nicht automatisch diese Fähigkeiten.Ja, Petrus ruft uns alle auf, Jesus auch im Leiden nachzufolgen. In 1. Petrus2,18-25 erklärte er einer Gruppe vonChristen, die Sklaven waren, wie sieals Nachfolger von Jesus auf die ungerechte Behandlung, die sie erfuhren, reagieren sollten. Er zitiert einen Text aus Jesaja 53 (siehe auch 1. Petrus 2,22;24; 25). Dass Jesus durch die Liebe Gottes zur Erlösung der Welt gesandt wurde, bedeutet, dass Jesus zu Unrecht litt. Er war unschuldig und blieb es auch als Reaktion auf seine ungerechtfertigte Behandlung. Er schoss nicht mit Drohungen oder Gewalt zurück. So wie es Jesaja sagt: «in dessen Mund sich kein Betrug fand».

Başqalarını sevməkdən əziyyət çəkmək

İsa çox əzab çəkdi, amma iman çatışmazlığından və ya səhv inancdan əziyyət çəkmədi. Əksinə: yer üzünə məhəbbətdən gəldi - Tanrının Oğlu insan oldu. Tanrıya inam və xilası üçün dünyaya gəldiklərinə olan məhəbbət sayəsində İsa əsassız əzablara dözdü və hətta ona qarşı pis rəftar edənlərə də zərər verməkdən imtina etdi - sevgisi və imanı o qədər mükəmməl idi. Başqa insanları sevdiyimiz üçün əzab çəkərkən İsa peyğəmbəri izlədiyimiz zaman bunun izləyicilərimizin təməl hissəsidir. Aşağıdakı iki ayəyə diqqət yetirin:

  • «Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.» (Psalm 34,19)
  • «Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden.» (2. Timotheus 3,12)Wenn wir andere einfühlsam leiden sehen, werden wir mit Nächstenliebe für sie erfüllt.

Sevgimiz və Allahın lütfü rədd edildikdə kədərlənirik. Bu cür sevgi əzablarımızı artırdığı üçün dəyərli olsa da, biz ondan qaçmırıq və başqalarını Allah sevdiyi kimi sevməyi dayandırmırıq. Sevmək üçün əzab çəkmək Məsihin sadiq şahidi olmaq deməkdir. Beləliklə, biz onun nümunəsini izləyirik və onun yolu ilə gedirik.

İsa ilə sevinc içində

İsa ilə gəzsək, onunla bütün insanları mərhəmətli bir sevgi ilə qarşılayacağıq, yəni əzablarını bölüşək. Digər tərəfdən - və bunun paradoksu - onun sevincini bölüşməyimiz də çox vaxt doğrudur - bütün bəşəriyyətin onun içində satın alındığı, bağışlandığı və dəyişən sevgisində və həyatında onu qəbul etdiyi sevinci . Odur ki, onu fəal şəkildə təqib etsək, onunla sevinc və kədər paylaşırıq. Ruhun və İncilin rəhbərlik etdiyi həyatın mahiyyəti budur. Yalnız sevinc və kədər vəd etməyən yalançı bir müjdəyə düşməməliyik. Hər ikisində də pay almaq missiyamızın bir hissəsidir və mərhəmətli Rəbbimiz və Xilaskarımızla yaxın münasibətlərimiz üçün vacibdir.

Jozef Tkach tərəfindən


pdfİsa ilə sevinc və kədəri