Məsih, qanunun sonu

Paulun Epistlesunu hər dəfə oxuduğumda, Allahın cəsarətlə İsanın doğuş, həyat, ölüm, dirilmə və yüksəlməsi vasitəsilə əldə etdiyinin həqiqətini cəsarətlə elan etdiyini görürəm. Bir çox başqa məktublarda, Pavel İsa üçün güvənməyən insanları barışdırmaq üçün çox vaxt keçirdilər, çünki ümidləri qanuna əsaslanırdı. Allahın İsrailə verdiyi qanunun müvəqqəti olduğunu qeyd etmək vacibdir. Yalnız müvəqqəti olaraq planlaşdırıldı və Məsih gəldiyi qədər təsirli qaldı.

İsrail üçün qanun günah və ədalət və bir xilaskarın ehtiyacını öyrətmiş bir müəllim idi. Allah onları bütün xalqlara xeyir-dua verəcək və'd edilmiş Məsihə qədər onlara rəhbərlik etdi. Ancaq Qanun İsrailə nə ədaləti, nə də qurtuluşu verə bilərdi. Yalnız onlara günahkar olduqlarını, bir Xilaskarın lazım olduğunu söylədilər.

Xristian kilsəsi üçün, Qanun bizi öyrədir, eyni zamanda Allahın olduğu bütün Əhdi-Ətiq kimi. Bu da Allahın Allahın xalqı İsrailin deyil, bütün dünyanın günahlarını deyil, günahlarını götürmək üçün Qoyuğa gələn bir xalq yaratdığını öyrədir.

Qanun heç vaxt Allahla münasibət qurmağı planlaşdırmırdı, ancaq İsrailliləri Öz Nəfsinə yönəltmək üçün bir vasitə idi. Qalatiyadakı 3,19-da Paul yazırdı: "Qanun nədir? Bu günahlar üçün, nəslinin vəd etdiyi kimsəyə qədər bu əlavə edilmişdir ".

Başqa sözlə, Allah Qanunun bir başlanğıcı və sonu idi və son Məsih və Xilaskar İsa Məsihin ölüm və dirilməsi idi.
Paul 21-26 ayələrində davam etdi: "Nə? Qanun Allahın vədlərinə qarşı mıdır? Bu uzaq idi! Yalnız həyat verə biləcək bir qanun varsa, ədalət həqiqətən qanundan çıxacaq. Lakin Müqəddəs Kitab günah altında olan hər şeyi özündə birləşdirdi ki, iman gətirənlərə İsa Məsihə iman veriləcək. Amma iman gəlməmişdən əvvəl, biz qanunla qorunduq və iman gətirildik. Beləliklə, Qanun iman vasitəsilə haqlı ola biləcəyimiz üçün Məsihdə intizamlı idi. Amma iman gəldikdən sonra artıq intizam altında qalırıq. Çünki imanla Məsih İsanın övladlarısınız ".

Allah bu anlayışa gözlərini açmadan əvvəl, Pavel qanunun qayda olduğu yerə - məhəbbət göstərən, mərhəmətli və bağışlayan Allaha, Qanunun günahlarından qurtaracağına baxmayıb. Bunun əvəzində o, qanunu özündə bir son olaraq gördü və hədsiz, boş və dağıdıcı bir din ilə sona çatdı.

Romalılar 7,10-da yazırdı və 24 ayəsində: "Mən əmr mənə ölüm gətirmişdi, amma həyat verildi" deyə soruşdu: "Mən acınacaqlı adam! Kim məni bu ölümcül bədəndən qurtaracaq? "O tapdığı cavandır ki, xilas yalnız Allahın lütfü ilə gəlir və yalnız İsa Məsihə iman vasitəsilə yaşaya bilər.

Bütün bunlara baxdığımızda görürük ki, salehlik yolu yolumuzun günahını ala bilməyən qanunla deyil. Salehliyin yeganə yolu İsa iman vasitəsilə, bütün günahlarımızın bağışlanıldığı və bizi şərəfli sevən və əsla bizi buraxmayacaq olan sadiq Allahımızla barışdığımızdır.

Jozef Tkach tərəfindən


pdfMəsih, qanunun sonu