Xristian

109 olan xrist

Məsihə güvənən hər kəs xristiandır. Müqəddəs Ruhun yenilənməsi ilə məsihçi yeni doğuşu yaşayır və övladlığa götürmə yolu ilə Allahın lütfü ilə Allah və onun həmvətənləri ilə düzgün münasibətə gətirilir. Məsihçinin həyatı Müqəddəs Ruhun bəhrəsi ilə qeyd olunur. (Romalılar 10,9-13; Qalatiyalılar 2,20; John 3,5-7; Mark 8,34; John 1,12-13; 3,16-17; Romalılar 5,1; 8,9; John 13,35; Qalatiyalılar 5,22-23)

Allahın uşağı olmaq nə deməkdir?

Die Jünger Jesu konnten gelegentlich recht selbstherrlich sein. Einmal fragten sie Jesus: „Wer ist wohl der Grösste im Himmelreich?“ (Matthäus 18,1). Başqa sözlə: Allah öz xalqında hansı şəxsi keyfiyyətləri görmək istərdi, hansı nümunələri daha yaxşı görür?

Gute Frage. Jesus griff sie auf, um einen wichtigen Punkt klarzumachen: „Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen“ (V. 3).

Şagirdlər çaşqın olmasa da, təəccübləndilər. Ola bilsin ki, onlar İlyas kimi düşmənləri məhv etmək üçün göydən od yağdıran birini və ya Musanın qanununu pozan insanları öldürən Pinhas kimi bir zəhmətkeşi düşünürdülər.4. Musa 25,7-8). Onlar Allahın xalqının tarixində ən böyüklərdən biri deyildimi?

Ancaq onun ölçüsü ideyası yanlış dəyərlərə əsaslanırdı. İsa onlara göstərir ki, Allah Öz xalqında göstərmək və ya cəsarətli hərəkətləri görmək istəmir, əksinə uşaqlarda daha çox olan xüsusiyyətləri. Aydındır ki, əgər siz gənc uşaqlar kimi olmayacaqsınızsa, Reichə daxil olmayacaqsınız!

Hansı münasibətdə uşaqlar kimi olmalıyıq? Yetişməmiş, uşaq, cahil olmalıyıq? Xeyr, uşaq yollarını çoxdan geridə qoymalıydıq (1. Korinflilərə 13,11). Biz bəzi uşaq xüsusiyyətlərini atıb digərlərini saxlamalıydıq.

Eine der Eigenschaften, die wir benötigen, ist Demut, wie Jesus in Matthäus 18, 4 sagt: „Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Grösste im Reich der Himmel.“ Ein demütiger Mensch ist nach Gottes Vorstellung der grösste – sein Beispiel ist in Gottes Augen das Beste, das er in seinem Volk sehen möchte.

Yaxşı bir səbəbdən; təvazökarlıq üçün Allahın keyfiyyətidir. Allah bizim qurtuluşumuz üçün imtiyazlarından imtina etməyə hazırdır. İsa bədəni olduqda etdiyi şey Allahın təbiətinin anomaliyası deyil, Allahın davamlı, gerçək varlığının aşkarlığıdır. Allah bizim başqalarına xidmət etmək üçün imtiyazlardan imtina etmək istəyən Məsih kimi olmaq istəyir.

Bəzi uşaqlar təvazökar, bəziləri isə yox. İsa müəyyən bir nöqtəyə gəlmək üçün bir uşaqdan istifadə etdi: biz uşaqlar kimi davranmalıyıq - xüsusilə də Allahla münasibətlərimizdə.

İsa həmçinin izah etdi ki, uşaq olarkən başqa uşaqlarla isti münasibət göstərməlidir (5-ci ayə), bu, şübhəsiz ki, o demək idi ki, o, həm hərfi uşaqlar, həm də məcazi mənada uşaqlar haqqında düşünür. Biz böyüklər olaraq gənclərə nəzakət və hörmətlə yanaşmalıyıq. Eynilə, biz Allahla münasibətlərində və xristian doktrinasını başa düşmələrində hələ də yetkin olmayan yeni imanlıları nəzakətlə və hörmətlə qəbul etməliyik. Bizim təvazökarlığımız təkcə Allahla münasibətimizə deyil, həm də başqa insanlarla münasibətimizə aiddir.

Abba, ata

İsa bilirdi ki, onun Allahla unikal münasibəti var. Yalnız o, atanı başqalarına aça biləcək qədər yaxşı tanıyırdı (Mat 11,27). Jesus redete Gott mit dem aramäischen Abba an, einem zärtlichen Ausdruck, den Kinder und Erwachsene für ihre Väter gebrauchten. Es entspricht etwa unserem modernen Wort „Papa“. Im Gebet redete Jesus mit seinem Papa, bat ihn um Hilfe und dankte ihm für seine Gaben. Jesus lehrt uns, dass wir nicht schmeicheln müssen, um eine Audienz beim König zu erlangen. Er ist unser Papa. Wir können ihn ansprechen, weil er unser Papa ist. Dieses Vorrecht hat er uns gegeben. Darum können wir zuversichtlich sein, dass er uns hört.

İsanın Oğul olduğu kimi biz də Allahın övladları olmasaq da, İsa şagirdlərinə ata kimi Allaha dua etməyi öyrətdi. Uzun illər sonra Pavel belə bir mövqe tutdu ki, arami dilli ərazilərdən min mildən çox məsafədə yerləşən Romadakı kilsə də aramicə Abba (Rom) sözü ilə Allahı çağıra bilər. 8,15).

Abba sözünü günün dualarında istifadə etmək lazım deyil. Ancaq ilk kilsədə sözün geniş yayılması göstərir ki, bu şagirdləri çox təəccübləndirdi. İsa Məsih vasitəsilə Allahdan istifadəyə təminat verən bir əlaqələr onlara Allahla xüsusilə sıx əlaqələr verilmişdir.

Abba sözü xüsusi bir şey idi. Digər yəhudilər belə bir şey etmədilər. Amma İsa şagirdləri bunu etdi. Onlar Allahı onların atası kimi tanıyırdılar. Onlar yalnız seçilmiş millətin üzvləri deyil, padşahlar idi.

Yenidən doğma və qəbul etmə

Der Gebrauch von verschiedenen Metaphern diente den Aposteln, die neue Gemeinschaft, die Gläubige mit Gott hatten, auszudrücken. Der Begriff Erlösung vermittelte den Gedanken, dass wir Gottes Eigentum werden. Wir wurden mit einem enormen Preis – dem Tod von Jesus Christus – vom Sklavenmarkt der Sünde losgekauft. Der „Preis“ wurde nicht für irgendeine bestimmte Person erbracht, bringt aber den Gedanken rüber, dass unsere Erlösung mit Kosten verbunden war.

Barışıq müddəti bir zamanlar biz Allahın düşmənləri olduğumuzu və İsa Məsih vasitəsilə dostluğun bərpa olunduğunu vurğuladı. Onun ölümü bizi günahlarımızdan ayırdığımız Allahın günahlarının ödənilməsinə icazə verdi. Allah bunu bizim üçün etdi, çünki biz bunu özümüz üçün edə bilmərik.

Sonra Müqəddəs bizə çox analoji məlumatlar verir. Amma fərqli analojiyalardan istifadə etməmizi bizə heç birinin tək şəkil verməyəcəyinə dair nəticəyə gətirib çıxarır. Bu xüsusilə bir-birinə zidd olan iki analogiyaya aiddir: birincisi, biz Allahın övladları kimi, biz də qəbul etdiklərimiz kimi doğulduğumuzu göstərir.

Bu iki analoji bizi qurtuluşumuzla əlaqədar əhəmiyyətli bir şey göstərir. Yenidən dünyaya gəlmək bizim insanlığımızda köklü bir dəyişiklik olduğunun, kiçik başlayan və həyatımız boyunca yetişən bir dəyişiklik deməkdir. Yeni bir yaradılış, yeni bir yaşda yaşayan yeni insanlar.

Övladlığa götürmə, bir zamanlar biz Krallığın xariciləriyik, lakin indi Allahın qərarı və Müqəddəs Ruhun köməyi ilə Allahın övladları elan edilmiş və miras və şəxsiyyətə tam hüquqlu olduğumuzu nəzərdə tutur. Biz, uzaq olanlar, İsa Məsihin qənaət işləri ilə yaxınlaşdıq. Ona öləcək, amma ona görə ölməliyik. Biz Onda yaşayırıq, amma bizi yaşayanlar deyil, amma biz Allahın Ruhu tərəfindən yaradılan yeni insanlardır.

Hər metafor mənasını daşıyır, həm də zəif nöqtələrə malikdir. Bəşər dünyasında heç bir şey Allahın həyatımızda nə olduğunu dərk edə bilməz. O, bizə verdiyi analojilərlə, İlahi nəvazişin biblical şəkil xüsusilə razılığa gəldi.

Uşaqlar necə olur

Allah yaradıcısı, verici və kraldır. Ancaq bizim üçün daha vacib olan atasıdır. Birinci əsrin mədəniyyətinin ən əhəmiyyətli əlaqələrində ifadə edilən səmimi bir həcmdir.

O zamanlar cəmiyyətin insanlar ataları tərəfindən tanındı. Məsələn, adınız Eli oğlu Yusif ola bilərdi. Cəmiyyətdəki yeriniz atanız tərəfindən təyin olunacaqdı. Atanız iqtisadi statünüzü, peşəsini, gələcək həyat yoldaşını müəyyənləşdirərdi. Siz miras almış olsanız, atanızdan nə olardı.

Bu günün cəmiyyətində analar daha vacib rol oynayacaqlar. Bu gün bir çox insan ata ilə müqayisədə ana ilə daha yaxşı bir əlaqəyə sahibdir. Müqəddəs Kitab bu gün yazılmışsa, əlbəttə, matəm nümunələrini də nəzərdən keçirərdi. Ancaq biblical dövrlərdə ata nümunələri daha vacib idi.

Bəzən öz ana xüsusiyyətlərini ortaya qoyan Allah daima özünü ata adlandırır. Yerli atamızla olan əlaqəmiz yaxşı olarsa, analoji yaxşı işləyir. Ancaq pis bir ata əlaqəsi olan Allahın bizimlə olan əlaqəmiz barədə bizə nə demək istədiyini bilmək daha çətin olur.

Allahın dünyəvi atamızdan daha yaxşı olmadığının hökmü bizim deyildir. Ancaq bəlkə biz idealist bir valideyn münasibətində onu təsəvvür etmək üçün kifayət qədər yaradıcıyıq ki, insan heç bir zaman nail ola bilməyəcək. Allah ən yaxşı atadan daha yaxşıdır.

Allahın övladları kimi Atamız kimi Allaha necə baxırıq?

  • Allahın bizə olan məhəbbəti dərindir. Bizi uğurlu etmək üçün qurban verir. O, bizi onun imicində yaratdı və bizi mükəmməl görmək istəyir. Çox vaxt, valideynlər kimi, ilk növbədə, bizim üçün etdikləri hər şey üçün valideynlərimizin dəyərini nə qədər qiymətləndirməliyik. Allahla olan əlaqəmizdə biz yalnız fayda üçün keçirdiyimiz şeyləri alçaldan hiss edə bilərik.
  • Ona tamamilə asılı olmağımızla Allaha güvənirik. Öz aktivlərimiz kifayət deyil. Biz ehtiyacımıza diqqət yetirmək üçün ona güvənirik və bizi həyatımıza yönəldirik.
  • Hər gün öz təhlükəsizliyindən zövq alırıq, çünki bilirik ki, qüdrətli Allah bizi gözləyir. Gündəlik çörək və ya təcili yardım olsun, bizim ehtiyaclarımızı bilir. Bizə ehtiyac yoxdur
    Doyunca endişelendik, çünki baba bizi təmin edəcək.
  • Uşaqlar olaraq biz Allahın Padşahlığında bir gələcək təmin edirik. Başqa bir analoqdan istifadə etmək üçün: mirasçı kimi biz inanılmaz zənginliyə sahibik və qızıl kimi toz kimi bol olacağı bir şəhərdə yaşayırıq. Orada biz bu gün bildiyimiz hər şeydən daha çox dəyərli mənəvi bolluq qazanacağıq.
  • Bizdə inam və cəsarət var. Zülmdən qorxmadan səmimiyyətlə təbliğ edə bilərik. Bizi öldürsək də, biz qorxmuruq; Çünki bizdən kimsəni götürə bilməyəcəyimiz bir baba var.
  • Sınaqlarımızı nikbinliklə qarşılaya bilərik. Biz bilirik ki, atamız bizi böyütmək üçün çətinliklərə yol verir ki, uzun müddətdə daha yaxşısını edə bilək2,5-11). Həyatımızda işləyəcəyinə, bizdən rədd edilməyəcəyinə əminik.

Bunlar böyük xeyir-dualardır. Bəlkə daha çox düşünürsən. Amma əminəm ki, kainatda Allahın uşağı olandan daha yaxşı bir şey yoxdur. Bu, Allahın Padşahlığının ən böyük xeyir-duasıdır. Kiçik uşaqlar kimi olanda, hamının hamının sevinci və xeyir-duasının mirasçısı oluruq
Allahın əbədi Padşahlığı sarsıla bilməyəcək.

Joseph Tkach


pdfXristian