Siz ilk!

484 siz ilkÖzünü inkar etməyi sevirsinizmi? Qurban rolunda yaşamaq üçün rahat hiss edirsiniz? Həyatınız çox xoşdur, əgər çox xoşdur. Televiziyada tez-tez qurban verən və ya başqalarına çatdırmaq istəyən insanlar haqqında maraqlı hekayələrə baxıram. Mənim oturma otağımın təhlükəsizliyindən və rahatlığından asanlıqla müşahidə və təcrübəli ola bilər.

Bu barədə İsa nə demək lazım?

Jesus ruft das ganze Volk und seine Jünger zu sich und sprach: „Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen“ (Markus 8,34 Yeni Cenevrə tərcüməsi).

Jesus beginnt seinen Jüngern zu erklären, dass er viel erleiden wird, verworfen und getötet werden muss. Petrus regt sich über das, was Jesus sagt auf und Jesus tadelt ihn deswegen und sagt, dass Petrus nicht die Dinge Gottes beachtet, sondern die Dinge der Menschen. In diesem Zusammenhang erklärt Christus, dass die Selbstverleugnung ein „Ding Gottes" und eine christliche Tugend ist (Markus 8,31-on səkkiz).

İsa nə deyir? Xristianlar özlərini xoşlamırmı? Xeyr, bu fikir deyil. Özünü inkar etmək nə deməkdir? Həyat sənin üçün və sənin istədiyin şeylər deyil, başqalarının maraqlarını özlərindən önə çəkməkdir. İlk növbədə uşaqlarınız, ilk növbədə həyat yoldaşınız, əvvəlcə həyat yoldaşınız, ilk növbədə valideynləriniz, qonşunuza ilk, düşməniniz əvvəlcə və s.

Çarmıxı götürüb özünü inkar etmək ən böyük sevgi əmrində əks olunur 1. Korinflilərə 13. Bu nə ola bilərdi? Özünü inkar edən insan səbirli və mehribandır; o, heç vaxt qısqanc və ya öyünməz, heç vaxt qürur hissi keçirməz. Bu şəxs kobud deyil və öz hüquq və ya yollarında israrlı deyil, çünki Məsihin davamçıları eqoist deyillər. O, üzülmür və məruz qalan haqsızlıqlara diqqət yetirmir. Özünü inkar edəndə haqsızlığa deyil, qanun və həqiqətin qalib gəldiyinə sevinirsən. Həyat hekayəsi özündən imtinanı ehtiva edən o, hər şeydən keçməyə, nə olursa olsun gəlməyə hazırdır, hər bir insanın ən yaxşısına inanmağa, hər şəraitdə ümid etməyə və hər şeyə dözməyə hazırdır. Belə bir insanda İsanın məhəbbəti heç vaxt tükənməz.

James Henderson tərəfindən


pdfSiz ilk!