Məsihin işığı parlaq olsun

480 christi işığı işıq saçırİsveçrə göllər, dağlar və vadilərlə gözəl bir ölkədir. Bir neçə gün ərzində dağlar vadilərə dərin nüfuz edən bir pus ilə örtülür. Belə günlərdə torpağın müəyyən bir cazibəsi var, amma onun tam gözəlliyi qəbul edilə bilməz. Digər günlərdə yüksələn günəş enerjisi sis ağacının pərdəsini qaldıran zaman, bütün landşaft yeni bir işıqda və fərqli bir mənada nəzərdən keçirilə bilər. İndi qarla örtülmüş dağları, yaşıl vadiləri, qüdrətli şəlalələri və zümrüd rəngli göllərini bütün şöhrətlərini görə bilərsiniz.

Das erinnert mich an die folgende Bibelstelle: „Aber ihr Sinn wurde verstockt. Denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke über dem alten Bund, wenn daraus gelesen wird; sie wird nicht aufgedeckt, weil sie in Christus abgetan wird. Wenn es aber umkehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan“ (2. Korinflilər 3,14 və 16).

Paulus wurde sorgfältig von Gamaliël „im Gesetz unserer Väter“ unterwiesen. Paulus erklärt, wie er sich in Bezug auf das Gesetz sieht: „Ich wurde am achten Tag beschnitten, bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig“ (Philipper 3,5-on səkkiz).

Er erklärte den Galatern: „Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen; nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart“ (Galater 1,12 Yeni Cenevrə tərcüməsi).

İndi Paulun üzərindəki pərdəni götürən Allahın dirilmiş Oğlu tərəfindən işıqlandırılan Paul Qanunu və bütün bibliya mənzərəsini yeni işıqda və fərqli perspektivdə gördü. İndi o, İbrahimin iki arvadının iki oğlu Həcər və Saranın Yaradılış kitabında hamilə qalmasının köhnə əhdin sona çatdığını və yeni əhdin qüvvədə olduğunu göstərmək üçün daha yüksək, məcazi məna daşıdığını gördü. O, iki Yerusəlimdən danışır. Həcər Yerusəlim deməkdir 1. Əsr, Romalılar tərəfindən tabe edilmiş və qanunun aliliyi altında bir şəhər. Sara isə yuxarıdakı Yerusəlimə uyğundur, o, lütf anasıdır. O, İshaqın doğulmasını xristianların doğulması ilə eyniləşdirir. Hər mömin möcüzəvi şəkildə yenidən doğulduğu kimi, İshaq vəd övladı idi. (Qalatiyalılar 4,21-31). Er sah nun, dass die Verheissungen, die Abraham gegeben wurden, durch den Glauben an Christus ererbt werden. „Mit ihm (Jesus) sagt Gott Ja zu allen seinen Zusagen. Von ihm aufgefordert, sprechen wir darum das Amen zur Ehre Gottes. Gott hat uns zusammen mit euch auf diesen festen Grund gestellt: auf Christus“ (2. Korinflilər 1,20-21 Gute Nachricht Bibel). Trotz seiner früheren Ansichten über das Gesetz sah er jetzt, dass die Schriften (das Gesetz und die Propheten) eine Gerechtigkeit von Gott enthüllten, abgesehen vom Gesetz: „Nun aber ist ohne Zutun des Gesetzes die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, offenbart, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt durch den Glauben an Jesus Christus zu allen, die glauben“ (Römer 3,21-22). İndi o, başa düşdü ki, Müjdə Allahın lütfünün xoş xəbəridir.

Das Alte Testament ist keineswegs veraltet, aber wie Paulus sollten wir Christen es im Licht des auferstandenen Sohnes Gottes, Jesus Christus, verstehen und interpretieren. Wie Paulus schrieb: „Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch: Alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heisst es auch: Wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten! Dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen“ (Epheser 5,13-14 Yeni Cenevrə tərcüməsi).

İsa bu yeni görünüşünü yaşamağınız üçün şən bir sürprizdir. Birdən, sizin üçün geniş bir perspektiv açılır, çünki Onun sözləri və tez-tez insanları vasitəsilə İsa qəlbinizin gizli bir küncünü aydın gözlərlə aydınlatacaqdır. Bunlar, qonşularınızla birlikdə yaşamaq çətinləşən və Allahın izzətinə heç cür xidmət etməyən şəxsi quirks və çətinliklər ola bilər. İsa yenə də səndən olan örtüyü qaldıra bilər. O, aydınlığı gözləməyi və vizyonunuzu buludlu və başqaları ilə və onlarla olan əlaqələrinizi yükləməyinizi dəyişdirmək istəyir.

Məsih sənin üzərinə parıltı və onun vasitəsilə pərdəni çıxar. Həyatınız və dünya sizi xəyal etmədiyiniz kimi İsanın gözlüklərindən çox fərqli görünür.

Eddie Marsh


pdfMəsih yüngül işıqlandırsın