İsa tək deyildi

238 İsa tək deyildi

Yerusəlimin xaricindəki çirkin bir təpədə, narahat bir müəllim xaçda öldürüldü. Tək deyildi. O, bahar günündə Yerusəlimdəki yeganə narahatçı deyil.

„Ich bin mit Christus gekreuzigt“, schrieb der Apostel Paulus (Galater 2,20), aber Paulus war nicht der einzige. „Ihr seid mit Christus gestorben“ sagte er anderen Christen (Kolosser 2,20). „Wir sind mit ihm begraben“ schrieb er den Römern (Römer 6,4). Burada nə baş verir? Bu insanların hamısı Yerusəlimdəki o təpədə deyildilər. Paul burada nədən danışır? Bütün xristianlar, bilsələr də, bilməsələr də, Məsihin çarmıxında pay sahibidirlər.

İsa çarmıxa çəkildikdə oradaydınız? Bir xristian olsanız, cavabı bəli, orada oldunuz. Biz o zaman bilmədiğimizə baxmayaraq, onunla birlikdə idik. Bu cəfəngiyat kimi səslənə bilər. Bu, həqiqətən nə deməkdir? Müasir dilimizdə İsa ilə əlaqəli olduğumuzu söyləyəcəyik. Biz onu millət vəkili olaraq qəbul edirik. Onun ölümünü bizim günahlarımız üçün ödəniş olaraq qəbul edirik.

Aber das ist noch nicht alles. Wir akzeptieren auch – und haben Anteil – an seiner Auferstehung! „Gott hat uns mit ihm auferweckt“ (Epheser 2,6). Wir waren am Auferstehungsmorgen dort. „Gott hat euch mit ihm lebendig gemacht“ (Kolosser 2,13). „Ihr seid mit Christus auferstanden“ (Kolosser 3,1).

Məsihin hekayəsi bizim hekayəmizdir, əgər biz bunu qəbul edərsək, çarmıxa çəkilmiş Rəbbimizlə əlaqəli olmağa razıyıq. Həyatımız dirilmənin şöhrətiylə deyil, həm də onun çarmıxa çəkdiyi ağrı və əzabla onun həyatına bağlıdır. Bunu qəbul edə bilərsənmi? Ölümündə Məsihlə birlikdə ola bilərikmi? Bunu təsdiq edərsənsə, onda şöhrət içində olacağıq.

Jesus tat viel mehr als nur sterben und auferstehen. Er lebte ein Leben der Gerechtigkeit und auch wir haben Anteil an diesem Leben. Wir sind natürlich nicht gleich perfekt – nicht einmal nach und nach perfekt – aber wir sind berufen, an dem neuen, überfliessenden Leben Christi teilzuhaben. Paulus fasst es alles zusammen, wenn er schreibt: „So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln.“ Mit ihm begraben, mit ihm auferweckt, mit ihm lebend.

Yeni bir şəxsiyyət

Wie soll dieses neue Leben nun aussehen? „So auch ihr, haltet dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid und lebt Gott in Christus Jesus. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe, und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Auch gebt nicht der Sünde eure Glieder hin als Waffen der Ungerechtigkeit, sondern gebt euch Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind, und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit“ (Vers 11-13).

Wenn wir uns mit Jesus Christus identifizieren, gehört unser Leben ihm. „Wir sind überzeugt, dass, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist“ (2. Korinflilər 5,14-on səkkiz).

İsa yalnız deyil, biz də tək deyilik. Məsihlə birlikdə olduğumuzda, o zaman biz onunla birlikdə torpağa basdırılırıq, biz onunla yeni bir həyatın yanında dayanırıq və bizdə yaşayır. O, bizim sınaqlarda və uğurlarımızda bizimlədir, çünki həyatımız onundır. O yükü çiyinlərinə qoyur və tanınır və həyatını onunla paylaşmağın sevincini yaşayırıq.

Paulus beschrieb es mit diesen Worten: „Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat“ (Galater 2,20).

İsa şagirdlərinə meydan oxudu və "Mənə tabe olun". Mənimlə özünüzü müəyyən edin. Köhnə həyat çarmıxa çəkilsin və yeni həyat bədəninizdə hökm sürsün. Mənə yol verin. Mənimlə yaşamaq və sənə əbədi həyat verəcəyəm ".

Məsihdə şəxsiyyətimizi qurduğumuzda, onun əzabında və sevincində Onunla olacağıq.

Jozef Tkach tərəfindən