Gözlərim sizin xilasımızı gördü

370 gözlərim hamısını gördüDas Motto der heutigen Street Parade in Zürich ist: „Dance for freedom“ (tanze für die Freiheit). Auf der Webseite der Aktivität lesen wir: „Die Street Parade ist eine Tanzdemonstration für Liebe, Frieden, Freiheit und Toleranz. Mit dem Motto der Street Parade „Dance for Freedom“ stellen die Veranstalter Freiheit in den Mittelpunkt“.

Sevgi, sülh və azadlıq arzusu həmişə bəşəriyyətin narahatlığı olmuşdur. Təəssüf ki, tam əksinə xarakterizə olunan bir dünyada yaşayırıq: nifrət, müharibə, həbs və dözümsüzlük. Küçə Paradının təşkilatçıları poz verirlər Azadlığa diqqət yetirin. Bəs nəyi görə bilmədilər? Görmədiyiniz nöqtə nədir? Həqiqi azadlıq İsa tələb edir və diqqət mərkəzində olan İsadır! Sonra sevgi, sülh, azadlıq və tolerantlıq var. Sonra qeyd edə və rəqs edə bilərsiniz! Təəssüf ki, bu ecazkar fikir bu gün də çoxları üçün əlçatmazdır.

„Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es <nur> bei denen verdeckt, die verlorengehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat: Aus Finsternis wird Licht leuchten! er <ist es>, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi“ (2 Korinther 4,3-on səkkiz).

İsa, kafirlərin görə bilmədiyi bir nurdur.

Şimeon Yerusəlimdə saleh və Allahdan qorxan bir insan idi və Müqəddəs Ruh onun üzərində idi (Luka). 2,25). O, ölməzdən əvvəl Rəbbin məsh olunmuşlarını görəcəyini vəd etmişdi. Valideynlər uşağı İsanı məbədə gətirəndə və onu qucağına alanda o, Allaha həmd edib dedi:

„Nun, Herr, entlässt du deinen Knecht nach deinem Wort in Frieden; denn meine Augen haben dein Heil gesehen, das du bereitet hast im Angesicht aller Nationen: ein Licht zur Offenbarung für die Nationen und zur Herrlichkeit deines Volkes Israel“ (Lukas 2,29-on səkkiz).

İsa Məsih bu dünyanı işıqlandırmaq üçün bir işıq kimi gəldi.

„Aus Finsternis wird Licht leuchten! er <ist es>, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi“ (2 Korinther 4,6).

İsa Məsihin vizyonu bu həyatla vidalaşmadan əvvəl məsələnin mahiyyəti olan Simeon üçün bir həyat təcrübəsi idi. Qardaşlar, bacılar, Allahın qurtuluşunu bütün izzəti ilə gördülərmi? Allahın qurtuluşuna gözlərimizi açaraq bizə nə qədər xeyir-dua verdiyini heç vaxt unutmamaq vacibdir:

„Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht; und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Es steht in den Propheten geschrieben: «Und sie werden alle von Gott gelehrt sein.» Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. Nicht dass jemand den Vater gesehen hat, ausser dem, der von Gott ist, dieser hat den Vater gesehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies <aber> ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist; wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt„ (Johannes 6,44-on səkkiz).

İsa Məsih canlı çörəkdir, Allahın qurtuluşudur. Allahın bu biliklərə gözlərimizi açdığı vaxtı hələ də xatırlayırıq? Paul maariflənmə anını heç vaxt unutmayacaq, Şama gedərkən oxuyuruq:

„Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel; und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber <sagte>: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst! Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemand sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte drei Tage nicht sehen und ass nicht und trank nicht“ (Apostelgeschichte 9,3-on səkkiz).

Qurtuluşun vəhyi Paul üçün o qədər göz qamaşdırdı ki, 3 gündür görə bilmədi!

Onun işığı bizə nə qədər dəydi və gözlərimiz onun qurtuluşunu tanıdıqdan sonra həyatımız nə qədər dəyişdi? Bizdə olduğu kimi bizim üçün də əsl yeni bir doğum idimi? Nikodimlə söhbəti dinləyək:

„Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. [Johannes 3,6] Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte: {Ihr} müsst von neuem geboren werden„ (Johannes 3, 1-7).

Der Mensch braucht eine neue „Geburt“ um das Reich Gottes erkennen zu können. Menschliche Augen sind dem Heil Gottes blind gegenüber. Die Veranstalter der Street Parade in Zürich sind sich der allgemeinen geistlichen Blindheit jedoch nicht bewusst. Sie haben sich ein geistliches Ziel gesetzt, dass ohne Jesus jedoch nicht erreicht werden kann. Der Mensch kann von sich aus Gottes Herrlichkeit nicht finden oder in seiner Ganzheit erkennen. Es ist Gott der sich uns offenbart:

„{Ihr} habt nicht mich erwählt, sondern {ich} habe euch erwählt und euch <dazu> bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, damit, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er euch gebe“ (Johannes 15,16).

Qardaşlar, gözlərimiz Allahın qurtuluşunu gördükləri üçün böyük bir imtiyaza sahibik. "Xilaskarımız İsa Məsih ".

Bu, həyatımız boyu əldə edə biləcəyimiz ən əhəmiyyətli təcrübədir. Xilaskarı gördükdən sonra Simeon üçün həyatda başqa məqsədlər yox idi. Həyatdakı məqsədinə çatdı. Allahın xilasının tanınması da bizim üçün eyni dəyərə malikdirmi? Bu gün hamımızı Allahın qurtuluşundan heç vaxt gözümüzü çəkməməyə və İsa Məsihə (ruhani) baxışlarımızı saxlamağa təşviq etmək istərdim.

„Wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes! Sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist! Denn ihr seid gestorben, und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus, euer Leben, geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit“ (Kolosser 3,1-on səkkiz).

Paul gözlərimizi yer üzündə olanlara deyil, Məsihə yönəltməyi tövsiyə edir. Bu yer üzündə heç bir şey bizi Allahın qurtuluşundan yayındırmamalıdır. Bizim üçün yaxşı olan hər şey bu torpaqdan yox, yuxarıdan gəlir:

„Irret euch nicht, meine geliebten Brüder! Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist noch eines Wechsels Schatten“ (Jakobus 1,16-on səkkiz).

Gözlərimiz Tanrının qurtuluşunu tanıdı və artıq baxışlarımızı bu qurtuluşdan uzaqlaşdırmamalıyıq, hər zaman baxışlarımızı yuxarıya yönəltməliyik. Ancaq bunların hamısı gündəlik həyatımızda nə deməkdir? Hamımız özümüzü dəfələrlə çətin vəziyyətlərdə, sınaqlarda, xəstəliklərdə və s. Tapırıq. Bu qədər diqqəti cəlb edən şeylərlə belə İsa baxsaq necə mümkündür? Paul bizə cavabı verir:

„Freut euch im Herrn allezeit! Wiederum will ich sagen: Freut euch! Eure Milde soll allen Menschen bekannt werden; der Herr ist nahe. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden; und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus“ (Philipper 4,4-on səkkiz).

Gott verspricht uns hier einen göttlichen Frieden und Ruhe, „der allen Verstand übersteigt“. Wir sollen also unsere Anliegen und Bedürfnisse vor den Thron Gottes bringen. Habt Ihr jedoch bemerkt wie unsere Gebete beantwortet werden?! Heisst es: „und Gott wird alle unsere Anliegen und Probleme lösen und aus der Welt schaffen“ ? Nein, es gibt hier kein Versprechen, dass Gott all unsere Probleme löst oder entfernt. Das Versprechen ist: "Tanrının bütün anlayışlardan üstün olan barışığı, ürəklərinizi və düşüncələrinizi Məsih İsada saxlayacaqdır".

Başımızı qaldırdığımızda, narahatlıqlarımızı Tanrının taxtının önünə gətirin, Allah hər şərtə baxmayaraq bizə fövqəltəbii hüzur və dərin mənəvi sevinc vəd edir. Əgər həqiqətən ona etibar edib özümüzü onun əlinə vermiş olsaq.

“Bunu sizə dedim ki, məndə sülh olsun. Dünyada əziyyət çəkirsən; amma gümrah olun, mən dünyaya qalib gəldim” (Yəhya 16,33).

Diqqətli olun: Biz yalnız tətilə çıxmırıq və Allahın bütün məsuliyyətlərimizi üstələyəcəyinə inanırıq. Bunu çox səhv edən xristianlar var. Allaha güvənməyi məsuliyyətsizliklə qarışdırırlar. Ancaq Allahın bu kimi hallarda necə böyük mərhəmət göstərdiyini görmək maraqlıdır. Həyatımızı öz əlimizə almaqdansa, Allaha daha çox güvənmək daha yaxşıdır.

Hər halda, yenə də cavabdeh qalmalıyıq, amma gücümüzə deyil, Allaha güvənirik. Ruhani səviyyədə İsa Məsihin qurtuluşumuz və yeganə ümidimiz olduğunu anlamalıyıq və öz qüvvələrimizlə mənəvi məhsul verməyə çalışmamalıyıq. Küçə Paradı da buna müvəffəq olmayacaq. 37-ci Məzmurda oxuyuruq:

„Vertraue auf den Herrn und tue Gutes; wohne im Land und hüte Treue; und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er handeln und wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag“ (Psalm 37,3-on səkkiz).

Jesus Christus ist unser Heil, er macht uns gerecht. Wir müssen ihm unser Leben bedingungslos anvertrauen. Jedoch auch nicht in den Ruhestand treten, sondern „Gutes tun“ und „Treue hüten“. Wenn unser Blick auf Jesus, unser Heil, gerichtet ist, dann sind wir in sicheren Händen. Lesen wir nochmals im Psalm 37:

„Vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt, und seinen Weg hat er gern; fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Ich war jung und bin auch alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln; alle Tage ist er gütig und leiht, und seine Nachkommen <werden> zum Segen“ (Psalm 37,23-on səkkiz).

Yollarımızı Allaha təslim etsək, O bizi heç vaxt tərk etməz.

„Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich komme zu euch. Noch eine kleine <Weile>, und die Welt sieht mich nicht mehr; {ihr} aber seht mich: weil {ich} lebe, werdet auch {ihr} leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt; wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden; und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren“ (Johannes 14,18-on səkkiz).

İsa Allahın taxtına çıxanda da şagirdlərinin onu görməyə davam etdiyini söylədi! Harada olmağımızdan və hansı vəziyyətdə olmağımızdan asılı olmayaraq, qurtuluşumuz İsa Məsih həmişə görünür və baxışlarımız həmişə ona tərəf yönəldilməlidir. Onun xahişi:

„Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir! Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und «ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen»; denn mein Joch ist sanft, und meine Last ist leicht“ (Matthäus 11,28-on səkkiz).

Onun vədi:

„Auch wenn ich nicht bei euch bleibe, sollt ihr doch Frieden haben. Meinen Frieden gebe ich euch; einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht!“ (Johannes 14,27 Hamıya ümid edirəm).

Heute tanzt Zürich für Frieden und Freiheit. Lass auch uns feiern weil unsere Augen das Heil Gottes erkannt haben und beten wir, dass auch immer mehr Mitmenschen das sehen und erkennen können was uns so wunderbar offenbart wurde: „İsa Məsihdə Allahın ecazkar qurtuluşu!"

Daniel Bösch tərəfindən


pdfGözlərim sizin xilasımızı gördü