Niyə İsa ölməli idi?

214 niyə İsa öldü?İsa işi olduqca məhsuldar idi. O, minlərlə insanlara öyrətdi və şəfa verdi. O, çox sayda dinləyicini çəkdi və daha çox təsir göstərə bilərdi. O, başqa yerlərdə yaşayan yəhudilərə və qeyri-yəhudilərə getməsə, o, daha çox minlərlə insana şəfa verə bilərdi. Lakin İsa işlərini kəskin bir sona gətirməyə icazə verdi. O, həbsdən qaça bilərdi, amma dünyaya mesajını daşımaq yerinə ölmək qərarına gəldi. Onun təlimləri əhəmiyyətli olmasına baxmayaraq, o, yalnız öyrətmək üçün deyil, həm də ölmədi və ölümü ilə daha çox həyatını etdi. Ölüm İsa işinin ən vacib hissəsidir. İsa haqqında düşünərkən, biz Xaçpərəstlik, Rəbbin Şam yeməyinin çörək və şərabının simvolu kimi xaçı düşünürük. Öldürən bir xilaskarımızdır.

Ölmək üçün doğulmuşdur

Əhdi-Ətiq bizə deyir ki, Allah bir neçə dəfə insan şəklində zühur edib. Əgər İsa yalnız şəfa vermək və öyrətmək istəsəydi, O, sadəcə olaraq “zühur edə bilərdi”. Ancaq daha çox şey etdi: insan oldu. Niyə? Deməli ölə bilərdi. İsanı başa düşmək üçün onun ölümünü başa düşməliyik. Onun ölümü qurtuluş Müjdəsinin mərkəzi hissəsidir və bütün xristianları birbaşa maraqlandıran bir şeydir.

İsa dedi ki, “İnsan Oğlu ona xidmət etmək üçün deyil, xidmət etmək və bir çoxları üçün canını fidyə olaraq vermək üçün gəldi” Matta. 20,28). Canını qurban verməyə, ölməyə gəldi; onun ölümü başqaları üçün xilası “almaq” idi. Bu onun yer üzünə gəlməsinin əsas səbəbi idi. Onun qanı başqaları üçün töküldü.

Sein Leiden und Sterben hat Jesus den Jüngern angekündigt, aber sie haben ihm anscheinend nicht geglaubt. „Seit der Zeit fing Jesus an, seinen Jüngern zu zeigen, wie er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fuhr ihn an und sprach: Gott bewahre dich, Herr! Das widerfahre dir nur nicht!“ (Matth. 16,21-22.)

Jesus wusste, dass er sterben musste, weil es so geschrieben stand. „ ...Und wie steht dann geschrieben von dem Menschensohn, dass er viel leiden und verachtet werden soll?“ (Mark. 9,12; 9,31; 10,33-34.) „Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war ... So steht’s geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage“ (Luk. 24,27 və 46).

Alles geschah nach Gottes Plan: Herodes und Pilatus taten nur, was Gottes Hand und Ratschluss „zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen solle“ (Apostelgeschichte 4,28). Getsemani bağında o, dua edərək yalvarırdı ki, başqa yol ola bilərmi? heç biri yox idi (Luk. 22,42). Onun ölümü bizim xilasımız üçün lazım idi.

Acıqlanan qul

Harada yazılıb? Ən aydın peyğəmbərlik Yeşaya 5-də tapılır3. İsanın özündə Yeşaya 5 var3,12 zitiert: „Denn ich sage euch: Es muss das an mir vollendet werden, was geschrieben steht: ‚Er ist zu den Übeltätern gerechnet worden.‘ Denn was von mir geschrieben ist, das wird vollendet“ (Luk. 22,37). Günahsız İsa günahkarlar arasında sayılmalıdır.

Was steht in Jesaja 53 noch geschrieben? „Fürwahr, er trug unsre Krankheit und lud auf sich unsre Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsrer Missetat [Abfall, Abtrünnigkeit] willen verwundet und um unsrer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn“ (Vers 4-6).

Er wurde „für die Missetat meines Volks geplagt ... wiewohl er niemand Unrecht getan hat ... So wollte ihn der Herr zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat ... trägt [er] ihre Sünden ... er [hat] die Sünde der Vielen getragen ... und für die Übeltäter gebeten“ (Vers 8-12). Jesaja schildert einen Menschen, der nicht um seiner eigenen, sondern der Sünden anderer willen leidet.

Dieser Mensch soll „aus dem Lande der Lebendigen weggerissen“ werden (Vers 8), doch damit soll die Geschichte nicht zu Ende sein. Er soll „das Licht schauen und die Fülle haben. Und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, den Vielen Gerechtigkeit schaffen ... wird er Nachkommen haben und in die Länge leben“ (Vers 11 u. 10).

Yeşayanın yazdıqları İsa tərəfindən yerinə yetirildi. Qoyunları üçün canını verdi (Yəhya 10, 15). O, ölümündə bizim günahlarımızı öz üzərinə götürdü və günahlarımıza görə əzab çəkdi; Allahla barışmaq üçün cəzalandırıldı. Onun əzab və ölümü ilə ruhumuzun xəstəliyi sağalır; biz haqlıyıq - günahlarımız götürülür. Bu həqiqətlər Əhdi-Cədiddə genişlənir və dərinləşir.

Ayıb və ayıb bir ölüm

Ein „Aufgehängter ist verflucht bei Gott“, heisst es in 5. Musa 21,23. Aufgrund dieses Verses sahen die Juden auf jedem Gekreuzigten den Fluch Gottes lasten, sahen ihn, wie Jesaja schreibt, als „von Gott geschlagen“ an. Wahrscheinlich dachten die jüdischen Priester, dies werde Jesu Jünger abschrecken und lähmen. Tatsächlich zerstörte die Kreuzigung ihre Hoffnungen. Niedergeschlagen bekannten sie: „Wir ... hofften, er sei es, der Israel erlösen werde“ (Luk. 24,21). Bundan sonra dirilmə onun ümidlərini bərpa etdi və Pentikostal möcüzəsi onu xilaskarı, məşhur inanca görə, mütləq antiqəhrəman olan, çarmıxa çəkilmiş Məsihi elan etmək üçün yeni cəsarətlə doldurdu.

„Der Gott unsrer Väter“, verkündete Petrus vor dem Hohen Rat, „hat Jesus auferweckt, den ihr an das Holz gehängt und getötet habt“ (Apostelgeschichte 5,30). In „Holz“ lässt Petrus die ganze Schmach des Kreuzestodes anklingen. Die Schmach, so sagt er, liegt aber nicht auf Jesus – sie liegt auf denen, die ihn gekreuzigt haben. Gott hat ihn gesegnet, weil er den Fluch, den er erlitt, nicht verdient hat. Gott hat das Stigma umgekehrt.

Pavel Qalatiyalılarda da eyni lənəti danışır 3,13 an: „Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er zum Fluch wurde für uns; denn es steht geschrieben: ,Verflucht ist jeder, der am Holz hängt‘ ...“ Jesus wurde an unserer statt zum Fluch, damit wir vom Fluch des Gesetzes befreit werden können. Er wurde etwas, das er nicht war, damit wir etwas werden können, das wir nicht sind. „Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt“ (2. Kor.
5,21).

Jesus wurde für uns zur Sünde, damit wir durch ihn für gerecht erklärt werden können. Weil er erlitt, was wir verdient haben, erlöste er uns vom Fluch – von der Strafe – des Gesetzes. „Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten.“ Weil er die Strafe abgebüsst hat, können wir uns des Friedens mit Gott erfreuen.

Çarmıxın sözü

Die Jünger haben die schmachvolle Art, wie Jesus starb, nie vergessen. Manchmal stand sie sogar im Mittelpunkt ihrer Verkündigung: „... wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit“ (1. Kor. 1,23). Paulus nennt das Evangelium gar „das Wort vom Kreuz“ (Vers 18). Den Galatern hält er vor, sie hätten das richtige Christusbild aus den Augen verloren: „Wer hat euch bezaubert, denen doch Jesus Christus vor die Augen gemalt war als der Gekreuzigte?“ (Gal. 3,1.) Bunda o, Müjdənin əsas mesajını gördü.

Warum ist das Kreuz „Evangelium“, gute Nachricht? Weil wir am Kreuz losgekauft worden sind und unsere Sünden dort die Strafe erhielten, die sie verdienen. Paulus stellt das Kreuz in den Mittelpunkt, weil es der Schlüssel zu unserer Heilserlangung durch Jesus ist.

Wir werden erst dann zur Herrlichkeit auferstehen, wenn unsere Sündenschuld getilgt ist, wenn wir in Christus so gerecht geworden sind, wie es „vor Gott gilt“. Erst dann können wir zu Jesus in die Herrlichkeit eingehen.

„Für uns“ sei Jesus gestorben, sagt Paulus (Röm. 5,6-8; 2. Korinflilərə 5:14; 1. Salonikililər 5,10); und „für unsre Sünden“ sei er gestorben (1. Kor. 15,3; Gal. 1,4). Er hat „unsre Sünde selbst hinaufgetragen ... an seinem Leibe auf das Holz“ (1. Peter 2,24; 3,18). Pavel davam edir ki, biz Məsihlə birlikdə öldük (Rom. 6,3-8). Ona inanmaqla onun ölümünə şərikik.

İsa Məsihi Xilaskarımız kimi qəbul edərsənsə, ölümü bizim kimi hesab edir; günahlarımız onun saydığı hesab olunur və ölümü bu günahlara görə cəzanı ləğv edir. Sanki çarmıxda asılıyormuşsundur, sanki günahlarımızın bizə lənətlə gəldiyi kimi. Amma bunu bizim üçün etdilər və bunu etdiyinə görə biz ədalətli ola bilərik, yəni ədalətli hesab edirik. O bizim günahımızı və ölümümüzü alır; o bizə ədalət və həyat verir. Şahzadə bir dilənçi oğlan halına gəlmişdir ki, biz dilənçi oğlan şahzadələrimiz ola bilər.

Zwar wird in der Bibel gesagt, dass Jesus Lösegeld (im alten Sinn von Erlösung: auslösen, freikaufen) für uns entrichtet hat, aber das Lösegeld ist an keine konkrete Instanz entrichtet worden – es ist eine bildliche Wendung, die verdeutlichen will, dass es ihn einen unfasslich hohen Preis gekostet hat, uns zu befreien. „Ihr seid teuer erkauft“ umschreibt Paulus unsere Erlösung durch Jesus: auch dies eine bildliche Wendung. Jesus hat uns „erkauft“, aber niemanden „bezahlt“.

Bəziləri deyirdi ki, İsa atasının qanuni tələblərini təmin etmək üçün öldü, lakin onu da deyə bilərik ki, ata özü yeganə oğlunu göndərib ona görə ödəyib. 3,16; ROM. 5,8). In Christus hat Gott selbst die Strafe auf sich genommen – damit wir es nicht müssen; „denn durch Gottes Gnade sollte er für alle den Tod schmecken“ (Hebr. 2,9).

Allahın qəzəbindən qaçın

Gott liebt Menschen – aber er hasst Sünde, weil Sünde Menschen schadet. Deshalb wird es einen „Tag des Zorns“ geben, wenn Gott die Welt richtet (Röm. 1,18; 2,5).

Haqqı inkar edənlər cəzalandırılacaqlar (2, 8). Kim ilahi lütfün həqiqətini inkar edərsə, Allahın o biri tərəfini, qəzəbini tanıyar. Allah hamının tövbə etməsini istəyir (2. Peter 3,9), amma tövbə etməyənlər günahlarının aqibətini hiss edəcəklər.

In Jesu Tod sind uns unsere Sünden vergeben, und durch seinen Tod entrinnen wir dem Gotteszorn, der Sündenstrafe. Das heisst aber nicht, dass ein liebender Jesus einen zornigen Gott beschwichtigt oder gewissermassen „stillgekauft“ habe. Jesus zürnt der Sünde genauso, wie es der Vater tut. Jesus ist nicht nur der Weltrichter, der Sünder so sehr liebt, dass er die Sündenstrafe für sie entrichtet, er ist auch der Weltrichter, der verurteilt (Matth. 25,31-on səkkiz).

Allah bizi bağışladığında, yalnız günahı yuyur və heç vaxt mövcud olmadığını iddia edir. Yeni Əhdi boyunca bütün günahlarımız İsanın ölümündən sonra aradan qaldırılmasına öyrədir. Günah ciddi nəticələrə sahibdir - Məsihin xaçında gördüyümüz nəticələr. İsa ağrı, ayıb və ölüm xərcləyir. O, layiq olduğu cəzanı aldı.

Müjdə göstərir ki, Allah bizi bağışlayanda saleh davranır (Rom. 1,17). Er ignoriert unsere Sünden nicht, sondern bewältigt sie in Jesus Christus. „Den hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühne in seinem Blut zum Erweis seiner Gerechtigkeit ...“ (Röm.3,25). Çarmıx göstərir ki, Allah salehdir; günahın gözardı edilmək üçün çox ciddi olduğunu göstərir. Günahın cəzalandırılması uyğundur və İsa bizim cəzamızı könüllü olaraq Öz üzərinə götürdü. Çarmıx Allahın ədalətindən əlavə, Allahın məhəbbətini də göstərir (Rom. 5,8).

Yeşayanın dediyi kimi, biz Allahla barışıq, çünki Məsih cəzalandırıldı. Biz bir vaxtlar Allahdan uzaq idik, indi isə Məsih vasitəsilə Ona yaxınlaşmışıq (Efes. 2,13). Başqa sözlə, biz çarmıx vasitəsilə Allahla barışırıq (16-cı ayə). Bu, əsas xristian inancıdır ki, bizim Allahla əlaqəmiz İsa Məsihin ölümündən asılıdır.

Christentum: das ist kein Vorschriftenkatalog. Christentum ist Glaube, dass Christus alles getan hat, das wir brauchen, um mit Gott ins Reine zu kommen – und er hat es am Kreuz getan. Wir sind „mit Gott versöhnt worden ... durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren“ (Röm. 5,10). Durch Christus hat Gott das Universum versöhnt, „indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz“ (Kol. 1,20). Onun vasitəsilə barışsaq, bütün günahlarımız bağışlanmış olar (22-ci ayə) - barışıq, bağışlanma və ədalət bir və eyni şeyi ifadə edir: Allahla sülh.

Victory!

Paulus gebraucht ein interessantes Bild für das Heil, wenn er schreibt, Jesus habe „die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus [a. Ü.: durch das Kreuz]“ (Kol. 2,15). O, hərbi parad obrazından istifadə edir: qalib general düşmən məhbuslarını zəfər yürüşündə aparır. Siz tərksilah olunursunuz, alçaldılırsınız, nümayiş olunursunuz. Paulun burada dediyi odur ki, İsa bunu çarmıxda etdi.

Was wie ein schmachvoller Tod aussah, war in Wahrheit ein krönender Triumph für Gottes Plan, weil Jesus erst durch das Kreuz den Sieg über feindliche Gewalten errang, über Satan, Sünde und Tod. Ihre Ansprüche an uns sind durch den Tod des unschuldigen Opfers voll befriedigt worden. Mehr, als bereits entrichtet worden ist, können sie nicht verlangen. Durch seinen Tod, wird uns gesagt, hat Jesus dem die Macht genommen, „der Gewalt über den Tod hatte, nämlich dem Teufel“ (Hebr. 2,14). „ ...Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre“ (1. John 3,8). Çarmıxda qələbə qazanıldı.

qurban

Jesu Tod wird auch als Opfer beschrieben. Der Opfergedanke schöpft aus der reichen alttestamentlichen Opfertradition. Jesaja nennt unseren Schöpfer ein „Schuldopfer“ (53,10). Johannes der Täufer nennt ihn „Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt“ (Joh. 1,29). Pavel onu kəffarə qurbanı, günah qurbanı, Pasxa quzusu, buxur təqdimi kimi təsvir edir (Rom. 3,25; 8,3; 1. Kor. 5,7; Efes. 5,2). İbranilərə məktubda onu günah qurbanı adlandırır (10,12). Johannes nennt ihn Versöhnungsopfer „für unsre Sünden“ (1. John 2,2; 4,10).

Für das, was Jesus am Kreuz bewirkte, stehen mehrere Bezeichnungen. Die einzelnen neutestamentlichen Autoren gebrauchen dafür unterschiedliche Begrifflichkeiten und Bilder. Die genaue Wortwahl, der genaue Mechanismus sind nicht entscheidend. Das Ausschlaggebende ist, dass wir durch den Tod Jesu gerettet werden, dass nur sein Tod uns das Heil öffnet. „Durch seine Wunden sind wir geheilt.“ Er starb, um uns zu befreien, unsere Sünden zu tilgen, unsere Strafe zu erleiden, unser Heil zu erkaufen. „Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben“ (1. John 4,11).

Şəfa: Yeddi əsas söz

Məsih işlərinin zənginlikləri Yeni Əhdi-Cədiddə bir sıra linqvistik təsvirlər vasitəsilə ifadə edilir. Bu şəkillərə nümunələri, nümunələri, metaforları deyə bilərik. Hər bir şəkil şəkil çəkir:

  • Lösegeld (in der Bedeutung fast deckungsgleich mit „Erlösung“): ein Preis, der gezahlt wird, um jemanden auszulösen, zu befreien. Im Mittelpunkt steht der Gedanke der Befreiung, nicht die Natur des Preises.
  • Erlösung: im ursprünglichen Wortsinn ebenfalls auf dem „Loskaufen“ beruhend, auch z. B. dem Freikaufen von Sklaven.
  • Güvənlik: məhkəmədə bəraət verildikdən sonra təqsirsiz yenidən Allah qarşısında durmaq.
  • Qurtuluş (qurtuluş): Əsas fikir təhlükəli vəziyyətdən qurtulmaq və ya xilas olmaqdır. Həm də şəfa, şəfa və bütövlüyə qayıdış ehtiva edir.
  • Razılaşma: Narahatlıq əlaqəsinin yenilənməsi. Allah bizi özü ilə barışdırır. Bir dostluğu bərpa etməyə çalışır və biz onun təşəbbüsünü aparırıq.
  • Uşaqlıq: Biz Allahın qanuni uşaqları oluruq. İman bizim ailə vəziyyətini dəyişir: kənardan ailə üzvünə.
  • Bağışlanma: iki şəkildə görülə bilər. Qanuna görə, bağışlanma borcun ləğvi deməkdir. Kişilerarası bir fərdi şikəstliyi bağışlayan bağışlanma deməkdir (Alister McGrath görə, İsa haqqında məlumat, 124-135).

Michael Morrison tərəfindən


pdfNiyə İsa ölməli idi?